Šta uraditi sa oštećenim stvarima?

Oštećene ili uništene stvari je potrebno  sačuvati u nepromenjenom obliku do dolaska osiguravača.