Što je integralna franšiza?

Iznos koji osiguravač uvek odbija od iznosa ukupne naknade koju plaća osiguraniku. Ako je iznos štete manji od  franšize, osiguranik neće dobiti naknadu iz osiguranja, a ako je iznos štete veći od  franšize, osiguranik će dobiti celokupni iznos nastale štete.