Što je integralna franšiza? - Triglav Osiguranje a.d.o.

Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savete za bezbrižan svakodnevni život.

Što je integralna franšiza?

Iznos koji osiguravač uvek odbija od iznosa ukupne naknade koju plaća osiguraniku. Ako je iznos štete manji od  franšize, osiguranik neće dobiti naknadu iz osiguranja, a ako je iznos štete veći od  franšize, osiguranik će dobiti celokupni iznos nastale štete.