Šta se događa sa osiguranjem ako ne možemo više da plaćamo premiju? - Triglav Osiguranje a.d.o.

Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savete za bezbrižan svakodnevni život.

Šta se događa sa osiguranjem ako ne možemo više da plaćamo premiju?

Ako vam je trenutna finansijska situacija takva da niste u mogućnosti dalje da plaćate premiju, osiguravač vam nudi više mogućnosti:

1. smanjenje premije što pretpostavlja i smanjenje osigurane svote;

2. mirovanje plaćanja premije;

3. otkup osiguranja;

4. apitalizaciju osiguranja.

 

Otkup osiguranja možete tražiti u sledećim slučajevima:

1. iseljenje iz Republike Srbije,

2. smrt korisnika ili člana uže porodice,

3. 100% trajni invaliditet, gubitak poslovne sposobnosti ili teža bolest osiguranika;

4. razvod braka kod uzajamnih osiguranja;

5. nezaposlenost osiguranika više od šest meseci neprekidno.

 

Kapitalizacija znači da premije više ne plaćate do isteka osiguranja, ali ste ipak osigurani sniženom osiguranom svotom. Ako se za nekoliko godina vaša situacija promeni, možete se sa osiguravačem dogovoriti da se osiguranje obnovi ili da se napravi ponovo.