Može li se promeniti korisnik osiguranja? - Triglav Osiguranje a.d.o.

Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savete za bezbrižan svakodnevni život.

Može li se promeniti korisnik osiguranja?

Ugovarač  za vreme trajanja osiguranja ima pravo da promeni korisnika, osim ako se tog prava nije odrekao. Ako ugovarač i osigurana osoba nisu jedna te ista osoba, za promenu korisnika potrebna je saglasnost osigurane osobe.