Kome se isplaćuje šteta kada je polisa osiguranja vinkulirana u korist banke? - Triglav Osiguranje a.d.o.

Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savete za bezbrižan svakodnevni život.

Kome se isplaćuje šteta kada je polisa osiguranja vinkulirana u korist banke?

U slučaju štete po polisi koja je vinkulirana u korist banke osiguravač traži saglasnost banke, te ako se kredit redovno plaća tada banka daje saglasnost da se šteta namiri stranci no ukoliko se rate kredita ne plaćaju redovno tada banka ima pravo da traži da se dug namiri na ime kredita.