Da li se bonus može preneti sa osiguranja motocikla koji je prodan na lični automobil?

Bonus se može preneti samo na  vozila iste vrste (premijske grupe),  dakle ne možete preneti bonus s motocikla na lični automobil.