Kako se osiguravaju usevi i plodovi?

Osiguranik odeđuje vrednost proizvodnje na osnovu stvoreno očekivanog prinosa i očekivane tržne cene u vreme žetve - berbe. Ovi parametri se mogu usklađivati tokom trajanja osiguranja. Pored tržišnih cena na veliko, osiguranje useva i plodova može se ugovoriti i na garantovane ili ugovorene cene za određene kulture.