Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savete za bezbrižan svakodnevni život.

Osiguranje domaćinstva - Moj krov


Triglav osiguranje pripremilo je za vas jednostavne pakete koji vašu imovinu osiguravaju od najčešćih rizika.

 

„Moj Krov“ predstavlja sveobuhvatnu i neophodnu zaštitu vašeg domaćinstva. Da bi ste zaštitili najvredniu imovinu koju ste stekli, sada je dovoljno samo da posetitie e.Triglav/moj-krov/.

 

Za vas smo priprmili sledeće pakete:

 • Standard
 • Premium

 

U Standard paketu osiguravajuće pokriće štiti vas od:

 • Rizika požara na građevinskom objektu i na stvarima domaćinstva do sume osiguranja definisane polisom
 • Rizka Udara groma u osigurani objekat koji pokriva štete nastale usled direktnog udara groma, delovanjem snage ili toplote, kao i štete od udara predmeta srušenih gromom na osiguranu stvar
 • Rizika Eksplozije para ili gasova unutar osiguranog objekta,
 • Rizika Oluja pri čemu se pokriva direktna šteta od delovanja oluje, uključujući i udare predmeta koje je oluja oborila ili bacila na osigurani objekat,
 • Rizika Grada, kada svojim udarom ošteti osiguranu stvar tako da je razbije, probije, okruni ili osigurana stvar pukne ili promeni oblik usled udara.
 • Rizik Udara motornog vozila u osigurani objekat, pri čemu su osiguranjem obuhvaćene štete na osiguranom građevinskom objektu koje nastanu udarom sopstvenog, nepoznatog ili poznatog motornog vozila u osigurani objekat,
 • Rizik Pada letelice na osigurani objekat pri čemu osiguranje pokriva štetu koja nastane kada letilica bilo koje vrste (motorni avion, vazdušna jedrilica, helikopter, raketa, balon, dron i sl.) padne na osiguranu stvar ili udari u nju.
 • Rizik Manifestacije i demonstracije koji pokriva štete ukoliko su manifestanti, odnosno demonstranti uništili ili oštetili osigurane stvari (razbijanje, rušenje, demoliranje, paljenje i sl.),

kao i od sledećih rizika:

 • Izliva vode iz instalacija, odnosno neočekivanog izlivanja vode ili pare iz vodovodnih, odvodnih (kanalizacionih) cevi, iz uređaja za grejanje toplom vodom i parnog grejanja i drugih uređaja priključenih na vodovodnu mrežu čiji je uzrok oštećenje ili zagušenje, lom, prskanje ili otkazivanje uređaja za upravljanje i sigurnost ovih cevi i uređaja. Kod ovog rizika, osiguranje pokriva štete na obektima do 500 EUR i na stvarima domaćinstva do 500 EUR, u dinarskoj protivvrednosti.
 • Loma stakla na prozorima, lom ogledala i sanitarija u stanu ili kući do 100 EUR i loma stakala na zastakljenim terasama do 500 EUR,
 • Provalne krađe i razbojništva koje za posledicu imaju otuđenje stvari domaćinsva do limita od 15% ugovorene ukupne vrednosti stvari domaćinstva,
 • Potrebe za hitnim intervencijama u kući ili stanu sa asistencijom, pri čemu osiguravač 24 sata dnevno organizuje hitnu intervenciju u smilu angažovnja stručnih i ovlašćenih lica raznih specijalnosti (vodoinstalatera, električara, bravara, stolara, staklara, ...) i pokriva troškove rada do 200 EUR, troškove sitnog materijala do 15 EUR i, ukoliko je potrebno, zamenski mseštaj do 600 EUR, u dinarskoj protivvrednosti.

 

 

Premium paket pored svih pokrića koja uključuje Standard paket pruža osiguravajuću zaštitu za sledeće rizike:

 • U slučaju pokušaja ili ostvarenja provalne krađe, obezbeđuje se dodatno pokriće za troškove popravke oštećenja nastalih na građevinskom objektu do limita od 500 EUR u dinarskoj protivvrednosti na dan obračuna naknade, kao i troškove zamene brave oštećene u toku provale do limita pokrića od 200 EUR u dinarskoj protivvrednosti na dan obračuna naknade.
 • U slučaju provalne krađe ili razbojništva obezbeđuje se porkiće za gotovinu, vrednosne papire i nakit ukoliko se nalaze u zaključanom obezbeđenom smestištu do limita od 500 EUR u dinarskoj protivvrednosti na dan obračuna naknade.
 • U slučaju provalne krađe i razbojništva koje za posledicu imaju otuđenje stvari domaćinstva,  limit pokrića iznosi 20% ugovorene ukupne vrednosti stvari domaćinstva,
 • Premium paket pruža osiguravajuće pokriće za rizik odgovornosti vlasnika stana ili kuće i članova domaćinstva za štete pričinjene trćim licima do limita od 5.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti na dan obračuna naknade.
 • Standad paket uključuje i pokriće zamenskog smeštaja u koliko je osigurani objekat zbog ostvarenaj osiguranog slučaja na/u njemu nepodesan za stanovanje. U tom slučaju osiguranje pokriva troškove zamenskog smeštaja za 3 meseca, a ukupno do maksimalnog iznosa od 1.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti.

 

 

Osiguranje se ugovara na brz i jednostavna način, u potpunosti on-line, pri čemu se plaćanje obavlja platnim i kreditnim karticama.

 

Osim ličnih podataka o Ugovaraču osiguranja (licu koje ugovara i plaća osiguranje) i Osiguraniku (vlasniku osiguranog objekta i stvari domaćinstva, koji je i korisnik naknade u slučaju osiguranog slučaja), potrebno je uneti samo osnovne podatke o osguranom stanu ili kući:

 • Tačnu adresu
 • Kvadraturu stana ili kuće
 • Spratnost kuće, ili sprat na kome se nalazi stan i ukupnu spratnost zgrade
 • Godinu izgradnje kuće ili stana

 

Na osnovu ovih osnovnih podataka, osigruavač obračunava vrednost građevinskog objekta i stvari domaćinstva i u par trenutaka pruža informaciju o godišnjoj premiji osiguranja za Standard i Premium paket.

 

Nakon toga, na Vama je samo da odaberete željeni paket, date osnovne podatke o Ugovaraču osiguranja i Osiguraniku i prema instrukcijama platite platnom ili kreditnom karticom.

 

Društvo će vam pre zaključenja polise dostaviti na Vašu adresu elektronske pošte Informaciju za korisnika usluga osiguranja kod ugovaranja na daljiunu, a nakon izvršene uplate na istu adresu biće vam dostavljena potvrda o uspešnoj novčanoj transkciji, kao i polisa osiguranja sa pripadajućim Uslovima osiguranja.

 

Tokom koraka zaključivanje on-line polise osiguranja domaćinstva „Moj krov“, tokom radnog vremena (8.00 do 16.30. časova radnim danima) na raspolaganju Vam je pomoć našeg Korisničkog kontakt centra pozivom na 011/3305 150. Na isti broj možete prijaviti i štetu po ovoj polisi osiguranja, a za hitne intervencije u kući obratite nam se na 011/3404 910, 24 sata na dan, 7 dana u nedelji.