Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savete za bezbrižan svakodnevni život.

Zaključivanje osiguranja i rešavanje odštetnih zahteva za vreme epidemije

16. 3. 2020

Triglav Osiguranje a.d.o. Beograd prati trenutnu situaciju u vezi sa epidemijom korona virusa (COVID-19) i pažljivo joj se prilagođavamo, te sprovodimo preventivne mere za dalje ograničavanje širenja zaraze, u skladu sa preporukama zdravstvene struke i nadležnih institucija.

 

Da bi našim klijentima obezbedili najefikasniju podršku u ovim teškim okolnostima, obaveštavamo vas o preduzetim koracima:

 

1. Na raspolaganju smo vam sa uslugama na daljinu 
 

Ljubazno vas molimo da za korišćenje naših usluga ili komunikaciju sa osiguravajućim društvom, na prvom mestu koristite elektronske i telekomunikacione kanale. Pojedine vrste osiguranja možete zaključiti on-line pristupom na web adresu https://e.triglav.rs/ . Za ostale vrste osiguranja molimo da se sa zahtevom obratite Društvu na mail adresu office@triglav.rs ili telefonskim pozivom na broj telefona  kontakt centra (+381) 011/33-05-150.

 

Za više informacija o osiguranju, možete pozvati agenta osiguranja sa kojim ste do sada komunicirali ili mu poslati e-poštu. Sva pitanja možete poslati i na office@triglav.rs

 

2. Ograničavamo pristup našim prodajnim mestima 
 

Od utorka, 17. marta, u svim poslovnim jedinicima Društva, organizovana su dežurstva za rad sa strankama, svakog radnog dana od 09:00 do 13:00 časova. U svim poslovnim jedinicama važiće poseban i individualan pristup klijenata u prostorije, tako da obezbedi sigurnost klijenata i zaposlenih. Molimo vas da regionalne poslovne jedinice posećujete, samo ako potrebnu uslugu ne možete obaviti na daljinu.

 

Verujemo da je ova krajnja mera neophodna ako želimo da na najbolji mogući način smanjimo širenje virusa ličnim kontaktima i tako očuvamo zdravlje zaposlenih i klijenata.
 

3. Uvodimo novi način prijave štete
 

Do daljeg, poželjno je štete prijaviti elektronski, putem  mail adresa:
 

stete.vozila@triglav.rs  

stete.lica@triglav.rs

stete.imovina@triglav.rs

stetepzo@triglav.rs  (za štete iz putnog osiguranja)

stetedzo@triglav.rs (za štete iz zdravstvenog osiguranja)

stetezivot@triglav.rs (za štete iz osiguranja života)

 

Detaljno uputstvo i obrasce za prijavu štete možete pronaći na internet stranici https://www.triglav.rs/prijava-stete .

 

Za informaciju o prijavi štete se možete obratiti i svom agentu osiguranja sa kojim ste ugovorili osiguranje ili posetiti najbližu regionalnu poslovnu jedinicu u vreme dežurstva (molimo vas da tu opciju koristite samo u hitnim slučajevima).

 

U cilju sigurnog i brzog rešavanja štete, molimo vas da uz prijavu priložite:

  • fotografije oštećene stvari,
  • svu dokumentaciju kojom raspolažete u vreme prijave predmetnog štetnog događaja.

 

Svu naknadnu dokumentaciju koju možemo od vas zatražiti u daljem postupku, po mogućstvu dostavite u elektronskoj formi kao skenirani dokument ili kao fotografiju na navedene mail adrese.

 

Pregled vozila biće moguć radnim danima prema rasporedu dežurstava poslovnih jedinica u tački 2. Molimo vas da ovu opciju koristite samo u hitnim slučajevima!

 

U ovim vanrednim okolnostima savetujemo vam da ne žurite sa prijavom štete ako se ne radi o hitnom slučaju, već da se prvo pobrinete za sopstvenu bezbednost! Uvažićemo i one prijave koje će stizati u narednim danima ili nedeljama.

 

Molimo vas  za razumevanje i poštovanje ovih vanrednih mera.

 

Triglav Osiguranje a.d.o. Beograd

Share on Google+