Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savete za bezbrižan svakodnevni život.

Triglav grupa na kraju trećeg tromesečija potvrđuje prognozu planirane godišnje dobiti

19. 11. 2018

Devetomesečni rezultati Triglav grupe i ponovno imenovanje članova Uprave društva

 

U prvih devet meseci ove godine Triglav grupa je realizovala 69,9 miliona evra dobiti pre oporezivanja, što je za 8% više nego u istom periodu prošle godine. Uzimajući u obzir predviđene prilike do kraja godine potvrđuje se prognoza planiranog godišnjeg rezultata. S obzirom na isti period prošle godine u delatnosti osiguranja ostvaren je porast premija na svim tržištima i svim segmentima osiguranja (imovina, životna i zdravstvena osiguranja), a povećan je i opseg sredstava klijenata kojim se upravlja. U 2018. godini Grupa nastavlja sa sprovođenjem svoje strategije rasta i razvoja, sa čime su povezane i njene aktivnosti preuzete ove godine. Nadzorni odbor Društva predsedniku Uprave Andreju Slaparu poverio je naredni petogodišnji mandat i prihvatio njegov predlog, te potvrdio mandate članovima Uprave Urošu Ivancu i Tadeju Čoroliju. Triglav osiguranje Beograd, deo Triglav grupe, je za devet meseci 2018. godine postiglo rast ukupne premije osiguranja od 13% (obračunato u evrima) u odnosu na isti period prethodne godine.

 

Profitabilno poslovanje. Devetomesečna dobit pre oporezivanja Triglav grupe iznosi 69,9 miliona evra, što je za 8% više nego u istom periodu prošle godine. Na taj rezultat prvenstveno je uticalo dobro poslovanje u delatnosti osiguranja, dok su prinosi od investicija u skladu s očekivanjima bili niži nego u istom periodu lane.

 

Rast premija na svim tržištima i segmentima. Grupa je fakturisala 820,2 miliona evra konsolidovane bruto premije, što je za 6% više nego u istom periodu lane. Porast premije je realizovan na svim tržištima Grupe. U Sloveniji je u proseku iznosio 5%, a van Slovenije 8%. Udeo premije fakturisane na tržištima van Slovenije i dalje je jačao za 0,5 postotnih bodova i iznosi 18,3%. Gledano s aspekta pojedinih segmenata osiguranja premije, osiguranja imovine povećale su se za 6%, premije životnih osiguranja za 1%, a kod zdravstvenih osiguranja je rast premija iznosio 10 %.

 

Povoljan kombinovani koeficijent. Obzirom na isti period lane, neto iznosi za štete su se ove godine povećali (indeks 101), ali njihov rast vidljivo zaostaje za porastom neto prihoda od premija (indeks 106). To se odrazilo u poboljšanom kombinovanom koeficijentu Grupe, koji je nakon trećeg tromesečja iznosio povoljnih 92,4% (lane 94,5 %).

 

Niži prinosi od finansijskih investicija. Krajem septembra 2018. Grupa je raspolagala sa 3,1 milijardom evra finansijskih investicija, koje su u skladu s investicionom politikom dobro distribuirane i uglavnom usmerene na područje evra. Prinosi od njih (bez prinosa investicija osiguranika životnih osiguranja koji preuzimaju investicioni rizik) su se u poređenju s istim periodom lane smanjili za 19%, što je zbog prošlogodišnjih jednokratnih događaja i nastavka niskih kamatnih stopa očekivano.

 

Aktivnosti preuzimanja u okviru strategije rasta i razvoja. Triglav grupa se razvija i raste organski, a u slučaju odgovarajućih prilika ne isključuje se aktivnosti preuzimanja. Ove godine je potpisala ugovore o kupovini Društva Raiffeisen Mirovinsko osiguravajuće društvo na hrvatskom tržištu penzijskih osiguranja, o kupovini slovenačkog Društva za upravljanje ALTA Skladi te o kupovini preostalog udela od 28,1% Društva Skupna pokojninska družba, koje deluje na slovenačkom tržištu dobrovoljnih dodatnih penzijskih osiguranja.

Predsednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je izjavio: »S poslovanjem u devet meseci ove godine smo zadovoljni, a uzimajući u obzir predviđene prilike do kraja godine, potvrđujemo svoju prognozu planiranog godišnjeg rezultata. Triglav grupa je finansijski čvrsta, posluje profitabilno i bezbedno te s timom od preko 5100 saradnica i saradnika dosledno sprovodimo razvojne aktivnosti koje smo zacrtali. Kao potvrda navedenog je i ovogodišnji visok rejting »A« sa stabilnom srednjoročnom prognozom od strane rejting agencije S&P Global Ratings.«

 

Na svojoj sjednici 14. 11. 2018. godine Nadzorni odbor Zavarovalnice Triglav imenovao je Andreja Slapara za predsednika Uprave u narednom petogodišnjem mandatu. Andrej Slapar obavlja funkciju predsednika Uprave od maja 2013. godine. Njegov naredni petogodišnji mandat počinje 12. 11. 2019. Dalje, Nadzorni odbor je prihvatio predlog predsjednika Uprave i ponovo za članove Uprave Zavarovalnice Triglav imenovao Uroša Ivanca i Tadeja Čorolija. Na funkciju članova Uprave stupili su u julu 2014. godine, s time da naredni mandat Urošu Ivancu počinje 15. 7. 2019., a mandat Tadeja Čorolija stupa na snagu 30. 7. 2019. godine. Igor Stebernak, predsjednik Nadzornog odbora Zavarovalnice Triglav, rekao je: »Nadzorni odbor pozitivno ocenjuje rad Uprave društva. Saradnja i međusobno poverenje Uprave i Nadzornog odbora su dobri. U ime Nadzornog odbora želim Upravi Društva mnogo uspeha kod postizanja strateških ciljeva Triglav grupe.«

 

Triglav osiguranje Beograd nastavlja sa rastom ukupne premije

 

Triglav osiguranje Beograd je devet meseci 2018. godine završilo sa rastom ukupne fakturisane premije od 13% (obračunato u evrima po prosečnom kursu u periodu), u odnosu na isti period prethodne godine. Ukupna fakturisana premija iskazana u evrima zabeležila je rast od 14% u segmentu neživotnih osiguranja, i na nivou je realizacije u odnosu na isti period prethodne godine u segmentu životnih osiguranja. Društvo održava stabilnu 5 poziciju na tržistu osiguranja u Republici Srbiji sa kontinuiranim rastom tržisnog učešća, koje na kraju drugog kvartala 2018 godine prema kriterijumu fakturisane premije iznosi 6,0%.

 

»Triglav osiguranje Beograd je i u trećem kvartalu 2018. godine nastavilo pozitivan trend poslovanja kako u segmentu neživotnih, tako i u delu životnih osiguranja ostvarujući rast ukupne bruto fakturisane premije iznad prošlogodišnjih rezultata zadržavajući 5. poziciju na tržištu Srbije. Tokom letnjih meseci, Društvo je uspostavilo sistem on-line prodaje polisa putnog osiguranja koji je dostupan klijentima 24 časa dnevno i time smo naše usluge na još jedan način učinili pristupačnijim klijentima.«, izjavio je gospodin Dragan Marković, predsednik Izvršnog odbora Triglav osiguranja u Beogradu.

 

Share on Google+