Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savete za bezbrižan svakodnevni život.

Triglav – grupacija sa kapitalom i stabilnim profitabilnim poslovanjem

14. 9. 2020

S&P ponovo dodelio visoku ocenu boniteta »A« sa stabilnom srednjoročnom prognozom

 

Bonitetna agencija S&P Global Ratings nakon redovnog godišnjeg pregleda dana 11. 9. 2020. Grupi Triglav, ponovo je potvrdila dugoročnu kreditnu ocenu boniteta i bonitetnu ocenu finansijske snage »A« sa stabilnom srednjoročnom prognozom. Visoka ocena zaključak je stabilnog i profitabilnog poslovanja Grupe Triglav, njenog kapitala, promišljene reosigurane zaštite i vodeće tržišne pozicije u Sloveniji i regionu. Bonitetna ocena »A« isključivo je ocena samostalnog profila kreditnih rizika Grupe i ne sadrži nikakva povećanja koja bi bila posledica povezanosti Grupe s drugim činiocima društva.

 

S&P u svojem izveštaju ocenjuje profil rizičnosti poslovanja Grupe Triglav kao solidan, a profil finansijskih rizika kao vrlo solidan. Navodi da Grupa sa svojom fokusiranošću na stranke i u trenutnim zahtevnim uslovima osigurava stabilno i profitabilno poslovanje u delatnostima, osiguranja i upravljanju imovinom. Profil rizičnosti Triglava je dobar, povezan je s konzervativnom investicijskom politikom koja je stabilna i efikasnim reosiguranom zaštitom, a investicijski portfolio je kvalitetan i dobro rasprostranjen, većinom na području Evrope. S&P smatra da je navedeno u kombinaciji s discipliniranim preuzimanjem osiguranih rizika ključni temelj koji garantuje stabilnost poslovanja i položaja Grupe Triglav.  

 

Stabilna srednjeročna prognoza bonitetne ocene odražava očekivanja S&P-a da će Grupa Triglav i u narednom najmanje dvogodišnjem periodu uspešno održavati poslovnu strategiju s naglaskom na rast i dalji razvoj poslovanja. Agencija očekuje da će Grupa Triglav bez obzira na pandemiju i njen uticaj očuvati dobro, stabilno poslovanje i visok kapital i da će i u iduće dve-tri godine ispunjavati kriterijume najmanje za ocenu »AA«.

Share on Google+