Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savete za bezbrižan svakodnevni život.

Profitabilno poslovanje i porast premija na svim tržištima Grupe

16. 5. 2018

Triglav osiguranje Beograd u prvom kvartalu ostvarilo rast ukupne premije i tržišnog učešća

 

Triglav grupa je u prvom tromesečju ove godine uspešno poslovala. Dobit pre oporezivanja je iznosila 27,5 miliona evra, što je za 8 % više no prošle godine u istom periodu, a ostvarena neto dobit u visini od 23,3 miliona evra je komparativno gledano za 5 % viša. Triglav je fakturisao 4 % više konsolidovane bruto premije – ukupno 293 miliona evra, dok je rast premija zabeležena na svim tržištima Grupe. Na poslovanje u prva tri meseca ove godine nisu uplivisali masovni štetni događaji, a prinosi od finansijskih ulaganja bili su prema očekivanjima niži od prošlogodišnjih u istom periodu. Triglav grupa, vodeća osiguravajuće-finansijska grupacija u regionu Adria, u 2018. godini nastavlja sa sprovođenjem svojih strateških usmerenja. U skladu sa strategijom razvitka i rasta nakon prošlogodišnjeg ulaska na tržište dobrovoljnog penzijskog osiguranja u Bosni i Hercegovini te na makedonsko tržište životnih osiguranja, ove godine Grupa s kupovinom većinskog udela penzijskog osiguranja ulazi na tržište penzijskih osiguranja u Hrvatskoj. Triglav osiguranje Beograd, deo Triglav grupe, je u prvom kvartalu 2018. godine postiglo rast ukupne premije osiguranja od 10% (obračunato u evrima) u odnosu na prethodnu godinu.

 

Profitabilno poslovanje. Triglav grupa je u prvom tromesečju 2018. ostvarila 27,5 miliona evra konsolidovane dobiti pre oporezivanja, što je za 8% više nego prošle godine u istom periodu. Porast neto dobiti je iznosio 5 % odnosno 23,3 miliona evra. Realizovani poslovni rezultati prvenstveno su odraz dobrog poslovanja u oblasti osiguranja. Upoređujući s istim periodom prošle godine Grupa je ostvarila rast premija od 4%, koji je bio viši od rasta neto izdataka za štete (indeks 102), dok je porast operativnih troškova osiguravajuće delatnosti iznosio 4 %.

 

Rast premija na svim tržištima. Triglav grupa je fakturisala 293 miliona evra konsolidovane bruto premije odnosno 4 % više nego u istom periodu prošle godine. Rast premija realizovan je na svim tržištima Grupe. U Sloveniji je u proseku iznosio 4 %, a izvan Slovenije 6 %. Sa stanovišta segmenata osiguranja Grupa je zabeležila rast premija kod imovinskih i zdravstvenih osiguranja (kod oba indeks 106), dok je kod životnih osiguranja fakturisala 3% manje premija, što je prvenstveno odraz pozitivnih jednokratnih događaja u prvom tromesečju prošle godine.

 

Bez masovnih štetnih događaja. U prva tri meseca ove godine masovni štetni događaji nisu uplivisali na poslovanje Grupe. Fakturisani bruto iznosi šteta iznosili su 171,0 miliona evra te su bili viši za 12 % u odnosu na isti period prošle godine. Povećanje je prvenstveno posledica isplate nastalih i prijavljenih šteta u 2017. godini u oblasti imovinskih osiguranja, koje su bile odgovarajuće rezervisane i reosigurane, kao i povećanja osiguravajućeg portfolija u oblasti zdravstvenih osiguranja i veće učestalosti šteta zbog izmenjene starosne strukture osiguranika. Kombinovani koeficijent Triglav grupe je na na kraju tromesečja iznosio 88,5 %.

 

Prema očekivanjima niži prinosi od finansijskih ulaganja. I u prvom tromesečju 2018. upravljanje s 3,1 milijardom evra finansijskih ulaganja odvijalo se pod okolnostima niskih kamatnih stopa, što kontinuirano smanjuje prihod od kamata. Prinosi od finansijskih ulaganja (bez prinosa ulaganja životnih osiguranika koji preuzimaju rizik ulaganja) su se u poređenju s prošlom godinom smanjili za 39 %, a niži neto prinosi od kamata bili su očekivani. Grupa i u ovoj godini zadržava glavna usmerenja svoje investicione politike.

Finansijska stabilnost. Krajem marta 2018. kapital Grupe iznosio je 767,8 miliona evra, a bruto tehničke rezerve 2.766,2 miliona evra, što predstavlja rast od 1 % za obe kategorije u odnosu na kraj 2017. godine. Triglav grupa je finansijski stabilna, dobro kapitalizovana i brižljivo upravlja rizicima kojima su matično društvo i ostalih 37 društava Grupe izloženi u svom poslovanju.

 

U pravcu strategije rasta i razvoja. Grupa u 2018. godini nastavlja s doslednim sprovođenjem svojih strateških usmerenja. U skladu s vizijom do 2020. godine razvija se u savremenu, inovativnu i dinamičnu osiguravajuće-finansijsku grupu, koja čvrsto ostaje na vodećem mestu u Sloveniji i šire u regionu. U pravcu svoje strategije razvoja i rasta, nakon prošlogodišnjeg ulaska na tržište dobrovoljnog penzijskog osiguranja u Bosni i Hercegovini i na tržište životnih osiguranja u Makedoniji, ove godine Grupa ulazi na tržište penzijskih osiguranja u Hrvatskoj.

 

Predsednik uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je izjavio: » Zadovoljni smo s rezultatima prvog tromesečja, a uzimajući u obzir predviđene okolnosti poslovanja do kraja godine, ocenjujemo da će ovogodišnja bruto dobit Triglav grupe biti realizovana u planiranom rasponu. Opažamo da je rast obima poslovanja na tržištima osiguranja u regionu i dalje pozitivan, ali istovremeno moramo kod svojih aktivnosti uzimati u obzir visoki nivo konkurencije koja je prisutna na tim tržištima. U skladu sa strategijom razvijamo i prilagođavamo našu ponudu potrebama klijenata i posebnostima pojedinih tržišta. S ekipom od više od 5.000 saradnica i saradnika dodatno jačamo svoje postojeće snažne konkurentske prednosti i sprovodimo intenzivne prodajne aktivnosti.«

 

Triglav grupa u Srbiji

Triglav osiguranje Beograd je prvi kvartal 2018. godine završilo sa rastom ukupne premije od 10% (obračunato u evrima) u odnosu na prethodnu godinu. Neživotna osiguranja su zabeležila rast od 9% računato u evrima, segment životnih osiguranja je porastao za 21% u poređenju sa istim periodom 2017. godine. Takođe, značajan rast ima i fakturisana premija Dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja koja je u prvom kvartalu tekuće godine porasla za 80% iznad realizacije za isti period 2017. godine. Društvo je zadržalo petu poziciju na tržištu, a prema poslednjim objavljenim podacima za 2017. godinu ostvarilo je rast tržišnog učešća za 1 odstotni poen na 5,7%.

 

»Prvi kvartal 2018. godine karakterisale su niske temperature sa dosta padavina koje su sa jedne strane dovele do značajnih povećanja štetnih događaja u imovinskom segmentu osiguranja, a sa druge strane do kašnjenja sezone u poljoprivredi. I pored okruženja punog izazova, Društvo je zadržalo pozitivan trend rasta fakturisane premije u odnosu na isti period prethodne godine. Očekujemo očuvanje pozitivnog trenda rasta i u periodu koji je pred nama nastavljajući da obogaćujemo svoj portfolio proizvoda i usluga, raznovrsnost prodajnih kanala i rasprostranjenost prodajne mreže.« izjavio je gospodin Dragan Marković, predsednik Izvršnog odbora Triglav osiguranja u Beogradu.

 

Share on Google+