Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savete za bezbrižan svakodnevni život.

Online plaćanje računa

16. 4. 2020

Triglav osiguranje a.d.o. Beograd je za svoje klijente uveo novu uslugu, online plaćanje računa. Ovaj servis je za korisnike dostupan na web stranici Triglav osiguranja Beograd (www.triglav.rs) , u odeljku online plaćanja.
 

Na taj način omogućeno je klijentima da u bilo kom trenutku, od kuće, na vrlo jednostavan način realizuju svoje obaveze iz oblasti neživotnih osiguranja.
 

Elektronsko plaćanje ima za cilj pojednostavljenje izmirivanja obaveza za klijente i partnere u uslovima izmenjenog načina života i rada u kojima se trenutno nalazimo. 
 

Triglav osiguranje ostaje na raspolaganju za sve usluge i proizvode, a rad sa klijentima organizovan je prema promenjenom radnom vremenu, svakog radnog dana od 09:00 do 13:00.
 

Pojedine vrste osiguranja mogu se  zaključiti on-line pristupom na web adresu https://e.triglav.rs/ .
 

Za ostale vrste osiguranja moguće je obratiti se Društvu na mail adresu office@triglav.rs ili telefonskim pozivom na broj telefona  kontakt centra (+381) 011/33-05-150.
 

Kada je u pitanju prijava šteta, moguće je prijaviti ih na email adrese u nastavku prema vrsti osiguranja: 
 

stete.vozila@triglav.rs  

stete.lica@triglav.rs

stete.imovina@triglav.rs

stetepzo@triglav.rs  (za štete iz putnog osiguranja)

stetedzo@triglav.rs (za štete iz zdravstvenog osiguranja)

stetezivot@triglav.rs (za štete iz osiguranja života)
 

Detaljno uputstvo i obrasce za prijavu štete mogu se pronaći na internet stranici https://www.triglav.rs/prijava-stete .

Share on Google+