Nakon završetka 43. skupštine akcionara Zavarovalnice Triglav

30. 5. 2018

Za isplatu dividende 56,8 miliona evra, odnosno 2,50 evra bruto po akciji

 

Na 43. skupštini akcionara Zavarovalnice Triglav akcionari su podržali predlog Uprave i Nadzornog odbora da se za dividendu nameni deo bilansne dobiti u visini od 56,8 miliona evra, odnosno 2,50 evra bruto po akciji. Skupština akcionara upoznata je sa godišnjim izveštajem za 2017. godinu.

 

Na skupštini Zavarovalnice Triglav akcionari su podržali predlog Uprave i Nadzornog odbora Društva o upotrebi bilansne dobiti za 2017. godinu, za koju su Nadzorni odbor i Uprava ocenili da omogućava da se zadrži adekvatnost kapitala Triglav grupe u skladu sa politikom upravljanja kapitalom u Triglav grupi. Za dividendu je određen deo bilansne dobiti u visini od 56,8 miliona evra, odnosno 2,50 evra bruto po akciji, što predstavlja 82% konsolidovane čiste dobiti Triglav grupe za 2017. godinu.

 

Uspešno poslovanje Triglav grupe u 2017. godini

Uprava i Nadzorni odbor Zavarovalnice Triglav upoznali su akcionare s godišnjim izveštajem Triglav grupe i Zavarovalnice Triglav za poslovnu godinu 2017. U skladu sa strateškim usmerenjima Grupa je uspešno očuvala finansijsku stabilnost, visoku adekvatnost kapitala, profitabilnost poslovanja i »A« kreditne rejtinge.

 

Dosledno putevima strateških usmerenja

Predsednik Uprave Zavarovalnice Triglav, Andrej Slapars, je izjavio: »Zahvaljujem akcionarima na iskazanom poverenju. Poslovanje Triglav grupe u protekloj godini bilo je dobro i u skladu sa strategijom, pa će na tom osnovu i uzimajući u obzir kriterijume obnovljene politike upravljanja kapitalom Društvo i ove godine isplatiti atraktivnu dividendu. Sa ovogodišnjim tromesečnim rezultatima smo zadovoljni pa nastavljamo sa uspešnim poslovanjem i razvijanjem Triglav grupe u savremenu, inovativnu i dinamičnu osiguravajuće-finansijsku grupu, koja ostaje čvrsto na vodećem položaju u Sloveniji i šire u regionu.“

Share on Google+