Inovativna rešenja osiguranja u poljoprivredi

14. 5. 2018

Specijalni sajamski uslovi osiguranja u poljoprivredi
 

Beograd, 14. maj 2018. – Triglav osiguranje Beograd će tradicionalno i ove godine nastupiti na 85. međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu sa ponudom usluga osiguranja u poljoprivredi. Do kraja maja meseca odobravaće se popusti u visini od 10% za osiguranje useva i životinja, ali i osiguranja traktora, kombajna i priključne poljoprivredne mehanizacije.

 

„Nakon neočekivano produženog hladnog perioda koji je okarakterisao početak proleća, poljoprivredna proizvodnja je u punom jeku. Obzirom na hidro-meteorološke uslove i veoma frekventne i visoke štetne događaje u industriji osiguranja, pravi je izazov dugoročno beležiti dobar rezultat. Triglav osiguranje Beograd već treću godinu za redom beleži rast fakturisane premije osiguranja u poljoprivredi pre svega zahvaljujući izbalansiranim preuzimanjem rizika. Uzimajući u obzir i osiguranje useva i plodova, kao i osiguranje životinja zabeležen je rast od 15% u odnosu na 2016. godinu.“, izjavio je predsednik Izvršnog odbora Triglav osiguranja Beograd, Dragan Marković i dodao: „Strategija razgovora sa osiguranicima i pažljivo osluškivanje potreba tržišta koju Triglav osiguranje Beograd sprovodi iz godine u godinu je potvrđena činjenicom da su klijenti prepoznali značaj i kvalitet Triglav max paketa tako da je rast u korišćenju ovog proizvoda u 2017. godini iznosio 43%, a udeo ovog proizvoda u ukupno fakturisanoj premiji osiguranja životinja porastao je sa 17 na 25%.“
 

Kao posebnu podršku stočarskoj proizvodnji, Društvo je uvelo Triglav max paket koncipiran da kroz dva nivoa pokrića, precizan i transparentan sistem omogući klijentima zaštitu od svih ključnih rizika koji prate stočarsku proizvodnju. Pre svega, odnosi se na uzgoj krava i proizvodnju mleka. Naime, u prvom nivou pokrića obuhvaćene su sve ključne bolesti i metabolički poremećaji koji po standardnim opštim uslovima za osiguranje životinja nisu obuhvaćeni i na taj način je maksimalno prošireno pokriće uz odgovarajuću nadoknadu u skladu sa dijagnozom ordinirajućeg veterinara i veterinara Društva. Drugi nivo pokrića je pripremljen tako da pored nesrećnih slučajeva i bolesti definisanih prvim nivoom, pokriva i onaj deo koji je posebno osetljiv kod uzgoja krava, a to je gubitak mleka usled uginuća životinje. Osnovni cilj je obezbeđivanje kontinuiranog procesa proizvodnje mleka bez oscilacija u prihodima poljoprivrednog gazdinstva. Da bismo dodatno upotpunili ovaj paket, drugi nivo Triglav max pokrića uključuje i nadoknadu za izgubljeno tele tokom porođaja i neposredno nakon njega kao posebno osetljiv deo proizvodnog ciklusa kod uzgoja junadi.

 

Poljoprivreda i njena prateća industrija i dalje predstavljaju granu privrede od vitalnog značaja za Republiku Srbiju sa učešćem u BDP-u od 11,9% i udelom u izvozu od preko 21%. U ovom trenutku, u Srbiji postoji oko 4,8 miliona hektara poljoprivrednog zemljišta i oko 1 milion grla krupne stoke, kao i oko 21 milion grla sitne stoke. Stvorena vrednost u poljoprivredi najviše potiče iz biljne proizvodnje oko 70%, a oko 30% je iz stočarske i trend je da se učešće biljne proizvodnje u strukturi povećava.
 

Triglav osiguranje Srbija će se predstaviti na ovogodišnjem Međunarodnom poljoprivrednom sajmu na štandu u Hali „Master“. Svim zainteresovanim posetiocima na raspolaganju će biti stručnjaci za osiguranje u poljoprivredi, ali i drugim vrstama osiguranja.

 

 

Share on Google+