Politika privatnosti

Politika privatnosti Triglav osiguranja a.d.o. Beograd

Poštovanje privatnosti pojedinaca, uključujući zaštitu podataka o ličnosti, od suštinskog je značaja za nas. Posvećeni smo zaštiti podataka, bezbednosti i poverljivosti. Stoga Vas pozivamo da saznate više o informacijama o obradi vaših podataka o ličnosti u Triglav Osiguranju a.d.o. Beograd.

Osnovne informacije o nama kao rukovaocu podataka o ličnosti

Rukovalac:

Triglav osiguranje a.d.o. Beograd 

Sedište:

Milutina Milankovića 7a, Novi Beograd

Poreski broj:

100000555

Matični broj:

07082428

Telefon:

011 3305 100

URL adresa:

http://www.triglav.rs

Adresa e-pošte:

office@triglav.rs

Registarski broj:

Agencija za privredne registre BD 46471/2005

Aktivnosti Triglav osiguranja u skladu sa važećom klasifikacijom delatnosti:

Pretežna delatnost društva je: 6512, neživotno osiguranje.

Pod pretežnom delatnošću podrazumeva se obavljanje svih poslova neživotnih osiguranja, kao i obavljanje poslova životnih osiguranja.

Prikupljanje i korišćenje podataka o ličnosti

Prikupljamo i dalje obrađujemo Vaše podatke u skladu sa propisima koji regulišu zaštitu podataka o ličnosti.


1.1. Kada dobijamo vaše podatke o ličnosti?

Vaše podatke o ličnosti pribavljamo od vas, u slučajevima kada:

 • koristite našu internet stranicu,
 • koristite naše web aplikacije,
 • želite ponudu osiguranja,
 • zaključujete osiguranje sa nama,
 • obraćate se sa zahtevom za dobijanje informacije,
 • dajete pohvale ili zamerke,
 • prijavljujete predmet osiguranja ili štetni događaj,
 • prijavljujete prevaru u osiguranju,
 • prijavite se radi primanja obaveštenja od nas,
 • učesnik ste nagradne igre i/ili nagradnih konkursa u organizaciji Triglav osiguranja,
 • u drugim slučajevima određenim ovom Politikom.


Informacije o obradi podataka o ličnosti koje se odnose na zaključenje i sprovođenje ugovora o osiguranju zaključenih sa Triglav Osiguranjem mogu se dobiti u odeljku - Osiguranje i korišćenje podataka o ličnosti.


1.1.1. Prilikom posete Web lokaciji

Naš sajt je javno dostupan i namenjen korišćenju i informisanju javnosti.

Posetioci naše internet stranice, www.triglav.rs ili www.svecebitiuredu.triglav.rs uvek mogu dobrovoljno da odluče kada i kako žele da nas kontaktiraju: telefonom, e-poštom, aplikacijama ili putem online formulara. Takođe, odlučujete koje ćete besplatne interaktivne alate koristiti, kao što su npr. Informativni obračuni.

Podatke u vezi sa posetom internet stranice ili korišćenje web aplikacije koristimo u sledeće svrhe:

 • da pratimo i analiziramo performanse naših web aplikacija,
 • za tehničko održavanje i razvoj sajta,
 • informisanje o našim uslugama i proizvodima i drugim relevantnim informacijama (poslovanje, pozivi, događaji itd.),
 • upravljanje odnosima sa postojećim klijentima i pružanje izabranih usluga,
 • druge svrhe navedene u ovoj Politici privatnosti.

Prilikom posete našoj internet stranici ili web aplikaciji, server automatski beleži detalje Vaše posete, kao što su:

 • IP adresa,
 • URL web stranice sa koje ste pristupili našem web sajtu,
 • postavke pregledača i informacije o operativnom sistemu računara ili mobilnog uređaja,
 • sadržaj kojem pristupate na našem web sajtu ili aplikaciji,
 • datum pristupa i trajanje posete našem web sajtu ili aplikaciji.

Na internet stranici web-sajtu, i web aplikacijama, kao i drugim digitalnim rešenjima, takođe ćete pronaći termin "Kolačići", o kojem možete saznati više na linku Obaveštenje o kolačićima koji su sastavni deo ove politike.


1.1.2. Prilikom popunjavanja online formulara


Po pravilu, obrasci na mreži pružaju lične informacije koje su nam potrebne da bismo Vam pružili informacije, pomoć ili uslugu koju želite.
Preko naše internet stranice dostupni su sledeći onlajn obrasci u kojima, pored podataka sa prethodne tačke, možemo prikupljati i obrađivati podatke kao što je naznačeno na listi:

  Oblast

  Podaci o pojedincu pored podataka na koje se odnosilo u prethodnom

  Svrha obrade podataka

  Zaposlenje

  E-adresa za informacije gde je moguće identifikovati pojedinca i zemlju i polje rada, u tolikoj mogućoj vrednosti od strane pojedinca

  Obezbeđivanje informacija u skladu sa interesovanjima izraženim u vezi sa pozivima za posao

  Osiguranje i informativni obračun 

  Ime, e-adresa, datum rođenja i drugi identifikacioni podaci potrebni za izradu informativnog obračuna

  Obezbeđivanje zaključenja ugovora o osiguranju

  Prijava štete

  Kontakt broj telefona i e-mail adresa i drugi identifikacioni podaci, npr. ime i prezime , broj polise, podaci o šteti

  Preduzimanje radnji u cilju evidentiranja i rešavanja odštetnih zahteva

  Pružanje informacija u vezi sa proizvodima osiguranja -naručivanje zastupnika

  Ime, e-mail adresa, telefon, željena lokacija i datum posete, želje

  Pružanje informacija u vezi sa osiguranjem koje nudi Triglav osiguranje

  Prevara u osiguranju
  i prijavljivanje
  osumnjičenih za
  prevaru

  Kontakt detalji podnosioca zahteva (ime i prezime, adresa, broj telefona, e-mail adresa), detalji o pravnim i fizičkim licima koja su uključena, opis razloga sumnje na prevaru i način prevare, način pronalaženja prevare, procena vrednosti štete i opis osnova na kome se zasniva ta procena, dokazi

  Otkrivanje, istraživanje i sprečavanje prevara u  osiguranju

  Žalbe i pohvale

  Kontakt detalji podnosioca zahteva (ime, adresa, poštanski broj, pošta, telefon, e-mail adresa), sadržaj priloga (ako ga je pojedinac zakačio), vrsta poruke (pohvala/žalba), sadržaj poruke

  Rukovanje, praćenje prigovora i pohvala i unapređenje kvaliteta usluga

  Obrasci za sprovođenje privatnosti na mreži

  Ime, e-mail adresa, sadržaj zahteva

  Sprovođenje prava pojedinaca u pogledu zaštite ličnih podataka

  Newsletter za primanje besplatnih korisnih saveta, informacija i najnovijih pogodnosti

  E-adresa za obaveštenje, gde je moguće identifikovati pojedinca i izabrane teme vesti

  Pružanje informacija u skladu sa izraženim interesima

  Prijava za priručnik

  Ime i prezime, kontakt telefon , mesto, e- mail adresa

  Dostavljanje priručnika i

  pružanje informacija u skladu sa izraženim interesima


   

  1.1.3. Kada koristite Web aplikacije

  Ako ste korisnik naših web aplikacija, možemo da prikupljamo o vama lične informacije koje su nam potrebne ili da obezbedimo pristup informacijama koje se odnose na ugovore o osiguranju putem aplikacija ili da pružimo druge usluge na koje ste se pretplatili kao postojeći kupac u svrhu traženja popusta i drugih pogodnosti.

  Web aplikacije namenjene su postojećim i potencijalnim korisnicima Triglav osiguranja a.d.o. Beograd, a to su:

 • Internet stranica www.triglav.rs – zvanični sajt Triglav osiguranja a.d.o. Beograd
 • Internet stranica www.svecebitiuredu.triglav.rs - portal Triglav osiguranja a.d.o. Beograd, radi predstavljanja i prijema korisnih saveta, informacija i prilagođenih ponuda o proizvodima i uslugama Društva
 • Web portal za korisnike e.triglav.rs za online prodaju putnog zdravstvenog osiguranja i osiguranja kuća i stanova (Moj krov)
 • i link: DZO Kalkulator za korisnike Kalkulatora Dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja

U okviru navedenih web aplikacija možemo obraditi sledeće podatke o ličnosti:

 • ime, prezime, adresa, e-mail adresa, broj mobilnog telefona, mesto;
 • informacije o korišćenju web aplikacije (IP adresa, datum poslednje prijave, trajanje posete, lista posećenih stranica, trag kretanja, lista nedavnih poseta).

Koristimo i web aplikaciju za poslovne saradnike radi zaključivanja osiguranja do autoodgovornosti, kasko osiguranja i putnog zdravstvenog osiguranja, a zaštita podataka o ličnosti je regulisana ugovorima o obradi podataka o ličnosti.

1.1.4. Kada koristite e-poštu

Ukoliko nam se obratite na e-mail ili na e-mail adrese objavljene na internet stranici www.triglav.rs dobrovoljno odlučujete koje podatke o ličnosti ćete podeliti sa nama. Vaša e-mail adresa i e-mail će biti dodatno obrađeni u skladu sa njegovim sadržajem i uzimajući u obzir prirodu zahteva, odnosno odnosa.

1.1.5. Kada koristite telefone

Takođe nas možete kontaktirati telefonom, a moguće je da Vas mi ili predstavnici naših ugovornih partnera možemo kontaktirati telefonom ukoliko ste izrazili želju da Vas kontaktiramo ili ste pristali na telefonski poziv.

U slučaju da snimamo telefonski razgovor, bićete o tome obavešteni pre nego što započnete telefonski razgovor ili putem telefonske sekretarice. Snimci se čuvaju i obrađuju u svrhu pružanja dokaza o komercijalnoj komunikaciji, posebno sa ciljem utvrđivanja činjenica i okolnosti svake komunikacije i, sa Vaše strane, pruženih informacija, u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuju elektronske komunikacije.

1.1.6. Video nadzor prilikom ulaska u poslovni prostor centrale i poslovnih jedinica Triglav osiguranje a.d.o. Beograd

U cilju zaštite lica i imovine, vršimo snimanje ulaza u poslovni prostor Centrale i poslovnih jedinica Triglav osiguranja a.d.o. Beograd. Obaveštavamo posetioce o sprovođenju video nadzora posebnim obaveštenjem, koje je postavljeno na istaknutom mestu u svakoj prostoriji u kojoj se snimak sprovodi. U kontekstu video nadzora prikupljamo sledeće informacije: sliku pojedinca i datum i vreme ulaska ili izlaska iz prostora gde se sprovodi video nadzor.


1.1.7. Na manifestacijama u organizaciji Triglav osiguranje a.d.o. Beograd

Brend Triglav je ojačan organizacijom različitih sportskih, kulturnih i društveno odgovornih događaja na kojima takođe možemo obraditi lične podatke učesnika.

Prva obrada podataka o ličnosti obično se dešava u vreme prijavljivanja učesnika, ukoliko je potrebno prijaviti događaj. Prilikom podnošenja prijava, vodimo računa da od učesnika događaja ili samog događaja zatražimo samo informacije koje su nam zaista potrebne. Pojedinac takođe može da popuni obrazac "Pristanak na obradu podataka o ličnosti" kada se prijavite na neki događaj — odnosno sliku koja ga prikazuje, što znači fotografiju i/ili video zapis. Obrada snimaka koji sadrže sliku pojedinca sprovodi se na osnovu njegovog ili njenog pristanka – svi smo oprezniji kada slika prikazuje maloletnika mlađeg od 15 godina (u ovom slučaju, zahtevamo da saglasnost na obradu ličnih podataka da njegov ili njen pravni zastupnik ili staratelj). Potrebna nam je saglasnost kako za izradu snimka, tako i za njegovo objavljivanje na sajtovima, društvenim mrežama, štampanim medijima itd. Bez pristanka objavljujemo samo one fotografije na kojima je osoba neprepoznatljiva.

Radimo stvari drugačije u slučaju masovnih poseta ili velikih događaja. Svaki pojedinac koji prisustvuje velikom ili javnom događaju (bilo kao izvođač ili kao posetilac) treba da bude svestan da postoji velika verovatnoća da bude snimljen na takvom događaju. Na takvim događajima možemo da snimimo i objavimo snimak događaja kao takav ili da snimimo izveštaj koji uključuje slike pojedinca, da se uverimo da pojedinac nije centralni motiv snimka. Pre održavanja takvog događaja, uvek najavljujemo da će događaj biti snimljen. Ukoliko želite da objavljena fotografija na kojoj ste centralna tema snimka bude uklonjena, ili ako ne želite da se pojavite u kadru ili ne želite da učestvujete u video snimku molimo Vas da nas obavestite unapred ili u najkraćem mogućem roku na korisnickicentar@triglav.rs

1.1.8. Nagradne igre/nagradni konkurs

Kada učestvujete u bilo kojoj od nagradnih igara koje organizuje ili sponzoriše Triglav osiguranje a.d.o. Beograd svoje podatke o ličnosti ste dostavili u kontekstu Vaše registracije ili samog događaja, možemo obraditi Vaše podatke kao rukovalac ili kao zajednički rukovalac podacima o ličnosti sa organizatorom ili drugim licima sa kojima učestvujemo u nagradnoj igri ili događaju.

Vaše lične podatke obrađujemo pre svega u svrhu izvođenja nagradne igre ili događaja i za ceremoniju dodele nagrada, a u skladu sa pristankom datim u trenutku registracije u nagradnoj igri ili na pojedinačnom događaju. Čuvamo ih do završetka nagradne igre ili događaja, 10 godina u slučaju prijema nagrade, a u slučaju pristanka do njegovog otkazivanja.

Vaše podatke o ličnosti možemo obraditi i u druge svrhe, pod uslovom da smo obavezni, u skladu sa zakonom.

Ukoliko ste dobili nagradu u jednoj nagradnoj igri ili ste u roku od godinu dana dobili nekoliko nagrada od Triglav osiguranja a.d.o. Beograd, čija ukupna vrednost premašuje iznos propisan pozitivnim propisima, tada obrađujemo Vaše podatke u svrhu izvršavanja obaveza u vezi sa plaćanjem poreza na dohodak i prosleđujemo ih nadležnoj poreskoj upravi u skladu Zakonom o porezu na dohodak. Takođe, ove informacije čuvamo u roku od 10 godina.

1.2. Korišćenje podataka u marketinške svrhe

Ukoliko ste dali pristanak za korišćenje vaših podataka o ličnosti u svrhu direktnog marketinga u vreme uzimanja osiguranja ili kada ste učestvovali u nagradnoj igri ili događaju ili na drugi način, takođe možemo obraditi vaše podatke o ličnosti u svrhu:

Direktan marketing

Šta znači pristanak i koje prednosti vam nudi?

 

Direktna komunikacija sa Vama, putem kanala komunikacije za koje ste ostavili podatke (e-mail adresa, broj mobilnog telefona) sa ciljem promocije naših proizvoda i usluga

U slučaju vašeg pristanka, moći ćemo da pripremimo ponude kreirane specijalno za Vas a prilagođene Vašim potrebama, zahtevima, interesovanjima ili željama, odnosno u prilici smo da posebno obratimo pažnju i ponudimo ono što Vam je zaista potrebno. Moći ćemo redovno da vas obaveštavamo o za Vas posebno napravljenim personalizovanim ponudama, uslugama i inovacijama. Takođe ćemo moći zajedno da organizujemo posetu našeg predstavnika.


Takođe sprovodimo određene aktivnosti u marketinške svrhe u skladu sa našim legitimnim interesima, naime:

 • kada je glavna svrha poslovna komunikacija u vezi sa vašim upitima, zaključivanjem i izvršenjem ugovora o osiguranju i propisanim obaveštenjima. U takvim slučajevima, marketinški sadržaj se štampa na poleđini poslovnih dokumenata ili dodaje potpisu poslate e-pošte;
 • kada šaljemo ponude potencijalnim klijentima bez ili sa prethodnim profilisanjem, u kom slučaju koristimo neophodan skup podataka o ličnosti, koji nisu posebna vrsta podataka o ličnosti (npr. dostavili smo ponudu krugu potencijalnih kupaca, definisanu korišćenjem adrese prebivališta i informacija o vrsti zaključenih ugovora o osiguranju ili vremenu isteka ugovora o osiguranju).
Više informacija o legitimnim interesima potražite u odeljku Obrada podataka o ličnosti na osnovu legitimnih interesa.

1.3. Korišćenje podataka za implementaciju programa boniteta - popusta


Podaci mogu biti i predmet obrade u svrhu sprovođenja programa boniteta, npr. u ponudi različitih vaučera pogodnosti i dodatnih popusta (npr. vaučer za popust). Uključivanje u program kreditnog rejtinga, odnosno boniteta je potpuno dobrovoljno.

Osiguranje i korišćenje podataka o ličnosti

Ukoliko želite da zaključite ili ste zaključili bilo kakvo osiguranje sa Triglav osiguranjem a.d.o. Beograd, to možemo uraditi samo obradom Vaših podataka o ličnosti. Vaše lične podatke obrađujemo sa velikom pažnjom i samo u meri u kojoj je to neophodno da bismo ostvarili legitimne svrhe obrade podataka o ličnosti, kao što su zaključenje ugovora o osiguranju polise, plaćanje premije i sličnih radnji u svrhu zaključenja i izvršenja ugovora o osiguranju, gde se obrada podataka o ličnosti ne može izbeći.

U velikoj većini slučajeva informacije koje ste nam dostavili u vreme zaključenja ili tokom perioda osiguranja koriste se samo u ove svrhe. U zavisnosti od okolnosti, ponekad moramo da koristimo ove informacije u druge svrhe u vezi sa osiguranjem, ali samo kada imamo odgovarajući pravni osnov za to. Takve druge svrhe obrade obično proizlaze iz specifičnih obaveza koje su nam nametnute specifičnim zakonima: na primer, za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, sprovođenje domaćih i međunarodnih sankcija, prijavljivanje nadzornim organima osiguranja, organima za sprovođenje zakona, poreskim organima i slično.

Prikupljanje ličnih podataka

Po pravilu, podatke o ličnosti prikupljamo od vas u kontekstu zaključenja osiguranja. U nekim slučajevima, u zavisnosti od vrste osiguranja, mogu se dobiti i od drugih pravnih i fizičkih lica ili od javnih organa.

Primer 1: Ako ste zaključili životno osiguranje, određene podatke osiguravajuća kuća može da dobije od vašeg lekara, zdravstvenih radnika, zdravstvenih osiguranja i slično, u vreme zaključenja, tokom sprovođenja osiguranja ili isplate.

Primer 2: Ako ste zaključili osiguranje automobila ili izazvali saobraćajnu nesreću, Vaše informacije možemo dobiti od policije i drugih organa koji ih poseduju.

Primer 3: Ako ste zaključili ugovor o kreditu u banci, a banka je obezbedila svoje potraživanje po predmetnom kreditu kod osiguravajuće kompanije, u slučaju neispunjenja obaveza po ugovoru o kreditu, Vaše informacije ćemo dobiti od banke zajmodavca.

Primer 4: Ukoliko ste osiguranje zaključili preko ovlašćene eksterne osiguravajuće agencije, Vaše lične podatke ćemo dobiti od predmetne eksterne osiguravajuće agencije.

U slučajevima predviđenim u Zakonu o osiguranju, Vaše podatke možemo dobiti i od drugih lica koja njima raspolažu, ukoliko su nam potrebne u sprovođenju osiguranja i drugih zakonskih prava i obaveza.

Obrada podataka o ličnosti drugih kategorija lica

Ukoliko niste (potencijalni) kupac Triglav osiguranja a.d.o. Beograd ili lice povezano as osiguranjem (npr. korisnik, povređena strana, svedok), posetilac našeg web sajta ili korisnik naših usluga, možete se upoznati sa nekim dodatnim informacijama o obradi ličnih podataka dostupnim u Obaveštenju o obradi podataka o ličnosti.

Obrada podataka o ličnosti na osnovu legitimnih interesa

U Triglav osiguranju a.d.o. Beograd podaci o ličnosti se obrađuju u određenim slučajevima i prema kategoriji pojedinaca na osnovu sledećih legitimnih interesa:

 • unapređenje, razvoj i nadogradnja usluga, sistema i proizvoda osiguravajućeg društva za lako, efikasno i bezbedno poslovanje,
 • tehničko održavanje web sajta i usluga u cilju obezbeđivanja bezbednosti web sajta i srodnih usluga i sprečavanja zloupotrebe,
 • upravljanje odnosima sa klijentima (npr. pružanje informacija u vezi sa ugovorom i u svrhu obezbeđivanja dodatnih popusta i pogodnosti, izdavanje vaučera za plaćanje premije, nagrađivanje lojalnosti klijenta reklamnim poklonima itd.),
 • praćenje zadovoljstva klijenata i kontaktiranje pojedinaca radi obavljanja intervjua,
 • opremanje poslovne komunikacije marketinškim sadržajima (npr. štampanje aktuelnih ponuda osiguranja i usluga),
 • priprema za razgovor o prodaji i, u tom smislu, pregled prethodno zaključenog osiguranja,
 • kontaktiranje klijenata u vezi sa obnavljanjem ili nastavkom osiguranja, dospeća premije,
 • nudeći nove proizvode osiguranja sa novim pokrićem gde se takve potrebe i zahtevi kupaca identifikuju tokom razgovora za prodaju,
 • snimanje telefonskih razgovora sa Kontakt Centrom, u cilju zaštite interesa osiguravajućih poduhvata i pozivalaca u slučaju pojašnjenja prikladnosti postupanja, datih objašnjenja ili adekvatnosti pružanja usluga,
 • slanje ponuda svim potencijalnim klijentima bez prethodnog profilisanja i slanja ponuda sa prethodnim profilisanjem kada koristimo, za ovo drugo, uzak skup ličnih podataka koji nije specifičan tip ličnih podataka u isto vreme (npr. dostavljen grupi potencijalnih klijenata identifikovanih korišćenjem adrese prebivališta i informacija o vrsti zaključenih ugovora o osiguranju ili vremenu isteka ugovora o osiguranju),
 • obezbeđivanje rada informacionih sistema i bezbednosti radnih stanica, servera i drugog hardvera, mobilnih uređaja, softvera, komunikacione opreme i mreža i informacija (sprečavanje događaja, nezakonitih ili zlonamernih činova koji ugrožavaju pristupačnost, autentičnost ili integritet i poverljivost uskladištenih podataka o ličnosti i bezbednost srodnih IT usluga), uključujući odgovor na pretnje i incidente u vezi sa informacionom bezbednošću,
 • u cilju zaštite zaposlenih i imovine Triglav osiguranja a.d.o. Beograd, koje se preduzimaju u slučaju pretnji i nasilja, i u sličnim slučajevima kada, bez obrade podataka o ličnosti od strane pojedinaca, pojedinci ne bi bili u stanju da štite i sprovode sopstvene legitimne interese i prava koja se uživaju u skladu sa zakonom; to podrazumeva obezbeđivanje video nadzora ulaza u poslovni prostor u cilju razjašnjenja okolnosti izvršenja krivičnog dela ili krivičnog dela nad zaposlenima i imovine osiguravajućeg poduhvata, kako bi se sprečio neovlašćeni ulazak i boravak neovlašćenih lica u poslovni prostor i obezbedilo poštovanje pravila o poslovnom prostoru,
 • za obradu i razmenu podataka u svrhu saosiguranja i reosiguranja,
 • za izvršavanje aktuarskih proračuna i kontrole plaćanja provizija agentima osiguranja,
 • za istraživanje sumnje prevare u osiguranju.

Šta razumemo kao vaše legitimne interese?

Razumemo ovo kao Vaša legitimna očekivanja koja imate u vezi sa obradom Vaših podataka o ličnosti prema nama. Na primer:

 • očekivanje da će informaciona rešenja osiguravajuće kuće funkcionisati u cilju bezbednosti obrade podataka u odnosu na Vas;
 • očekivanje da agent osiguranja zna koje polise osiguranja ste već zaključili i da Vam, na osnovu procene Vaših potreba i zahteva, predlaže odgovarajuće proizvode osiguranja;
 • obezbeđivanje Vašeg fizičkog obezbeđenja kada nas posetite u našem poslovnom prostoru;
 • da Vas nagradi dodatnim popustima i pogodnostima za Vašu lojalnost i poverenje;
 • Vaše pritužbe i sugestije smatramo mogućnošću za unapređenje naših usluga i čineći ih prilagođenim vama, našim klijentima, kvalitetu i kako bismo pružili dodatnu funkcionalnost u skladu sa tehnološkim napretkom.
Kategorije korisnika podataka o ličnosti

Po pravilu, ne prosleđujemo Vaše podatke o ličnosti trećim licima. S vremena na vreme, međutim, dužni smo da dostavimo Vaše podatke određenim spoljnim korisnicima, ali samo ako oni obezbede odgovarajući pravni osnov za njihov pribavljanje. Tako, korisnici Vaših podataka mogu biti različiti državni organi – potrebni su im Vaši podaci u kontekstu zvaničnih procedura koje vode – ali i pojedinci – na primer, ako traže pristup podacima preko suda ili ako sa sigurnošću pokažu da imaju ovlašćenje da dobiju Vaše podatke.

Kada primimo zahtev za pribavljanje podataka o ličnosti naših klijenata od strane trećih lica, uvek proveravamo da li je zahtev izneo legitiman podnosilac zahteva i da li zahtev ima odgovarajući pravni osnov za njihovo pribavljanje. U suprotnom, odbijamo da pružimo bilo kakve informacije.

Spisak kategorija korisnika možete pogledati ovde.

Kategorije obrađivača podataka o ličnosti

Kao i u većini kompanija, i u Triglav osiguranju a.d.o. Beograd angažujemo poslovne partnere za pojedinačne delove obrade podataka o ličnosti, takozvane obrađivače, koji nam pružaju usluge i obrađuju podatke o ličnosti u naše ime. Sa njima zaključujemo odgovarajuće ugovore o obradi podataka o ličnosti, u kojima ih vezujemo za isti standard zaštite podataka kao da smo sami izvršili te obrade. Istovremeno, ovi ugovorni obrađivači obrađuju podatke isključivo u svrhu pružanja ugovorno definisanih usluga i ni u koju drugu svrhu, niti mogu da ih koriste u svoje ili nezavisne svrhe.

Spisak kategorija obrađivača možete pogledati ovde.

Čuvanje podataka o ličnosti

Vaše podatke čuvamo onoliko dugo koliko je potrebno da bismo ostvarili svrhe određene u ovoj politici privatnosti. Izuzeci se primenjuje tamo gde je propisan ili dozvoljen duži period čuvanja.

Zakon o osiguranju propisuje da se podaci o osiguranicima, odnosno korisnicima osiguranja i drugi podaci značajni za ostvarivanje prava na naknadu štete, odnosno isplatu ugovorenih iznosa čuvaju 10 godina posle isteka ugovora o osiguranju, a u slučaju nastanka štetnog događaja, odnosno osiguranog slučaja – 10 godina od utvrđivanja štete, odnosno ugovorenih iznosa.

Nakon isteka perioda čuvanja, podaci iz baza podataka će biti izbrisani i dokumentacija će biti uništena na takav način da više nije moguće utvrditi njen sadržaj ili se više ne može ponovo koristiti.

Zadržavamo Vaše lične podatke koje obrađujemo na osnovu vašeg pristanka i u svrhe navedene u saglasnostima, sve dok se vaš pristanak ne povuče ili ne podnese prigovor na obradu podataka u svrhu direktnog marketinga.

Donošenje odluka automatizovanim putem, što podrazumeva profilisanje

Odluke ne donosimo isključivo na osnovu automatizovane obrade Vaših podataka, što bi podrazumevalo profilisanje i imalo pravne ili slične efekte za Vas.

Profilisanje je svaki oblik automatizovane obrade koji se koristi da bi se ocenilo određeno svojstvo ličnosti, posebno u cilju analize ili predviđanja radnog učinka fizičkog lica, njegovog ekonomskog položaja, zdravstvenog stanja, ličnih sklonosti, interesa, pouzdanosti, ponašanja, lokacije ili kretanja.

U slučaju da ste (potencijalni) klijent Triglav osiguranja a.d.o. Beograd, upoznajte se i as informacijama u vezi sa obradom podataka o ličnosti iz oblasti osiguranja – Osiguranje i korišćenje podataka o ličnosti.


Zaštita privatnosti

Triglav osiguranje a.d.o. Beograd poseduje međunarodni standard ISO 27001 koji podrazumeva sistem menadžmenta bezbednošću informacija odnosno sistemski pristup upravljanju informacionim resursima radi njihove bezbednosti u pogledu poverljivosti, dostupnosti i celovitosti.

Izvršavamo, preispitujemo i održavamo bezbednosne procedure koje zadovoljavaju najsavremenije standarde i dobru praksu zaštite podataka. Primenjujemo različite kadrovske, organizacione i tehničke mere za zaštitu podataka od gubitka, krađe, neovlašćene upotrebe itd. Vaše podatke štitimo u skladu sa važećim zakonodavstvom i internim aktima koji regulišu zaštitu i obezbeđenje podataka o ličnosti, kao i u oblasti informacione bezbednosti.

Svako ko obrađuje lične podatke u ime i za račun Triglav osiguranja a.d.o. Beograd, dužan je da zaštiti poverljivost vaših podataka: ne sme ih otkriti neovlašćenim licima ili osobama koje nemaju adekvatni osnov za obradu vaših podataka o ličnosti. Interni zaposleni imaju pristup vašim podacima i mi dozvoljavamo spoljni pristup samo ako se podaci obrađuju u naše ime, i tako da će imati pristup podacima koje su neophodne i uvek će biti obavezane ugovornom obavezom da štite poverljivost podataka.

Poslovni prostori u kojima se nalaze takozvani nosači podataka i hardver i softver su pažljivo zaštićeni merama koje obezbeđuju visok nivo informacione kao i fizičke bezbednosti i time sprečavaju neovlašćen pristup podacima o ličnosti.

Interna mreža zaštićena je od spoljnog pristupa sistemom zaštitnog zida i drugim aktivnim sistemima za sprečavanje i detekciju upada koji odgovaraju najnovijim standardima.

Prenos podataka u treće zemlje ili međunarodne organizacije

U slučaju da je prenos Vaših podataka o ličnosti u treće zemlje ili međunarodne organizacije neophodan, pre prenosa podataka pažljivo ćemo proveriti da li takav prenos ima odgovarajući pravni osnov i zaštitne mere (postojanje adekvatne odluke, postojanje obavezujućih poslovnih pravila, odobreni mehanizmi sertifikacije, korišćenje takozvanih standardnih ugovornih klauzula).

Ostvarivanje prava u odnosu na lične podatke

Mogu da zatražim u bilo kom trenutku:

 • pristup mojim podacima o ličnosti (pribavljam informacije o tome ili obrađujem lične podatke u odnosu na mene, pristupam im ili pribavljam kopiju ličnih podataka, pribavljam informacije o svrhama njihove obrade, tipovima podataka, korisnicima takvih podataka ili njihovim kategorijama itd.),
 • ispravljanje, dopuna ili brisanje mojih podataka o ličnosti (brisanje se ne može tražiti za podatke koji se čuvaju ili obrađuju u skladu sa zakonom, a u nekim slučajevima brisanje podataka podrazumeva i raskid ugovornog odnosa sa nama),
 • ograničavanje obrade mojih podataka o ličnosti (npr. dok se njihova tačnost ne proveri),
 • prenos mojih podataka o ličnosti (u slučaju da se podaci obrađuju na osnovu saglasnosti ili međusobnim dogovorom i automatizovanim sredstvima, primam podatke koji se odnose na mene ili zahtevam da se prenesu drugom rukovaocu),
 • poništavanje odluke zasnovane isključivo na automatizovanoj obradi koja uključuje profilisanje i ima pravne ili slične značajne efekte na mene i istovremeno ova odluka nije neophodna za zaključenje ili izvođenje ugovora ili nije dozvoljena pozitivnim propisima Republike Srbije ili nije zasnovana na mom izričitom prethodnom pristanku,
 • ili se protivim obradi podataka koji se odnose na mene, a koji se odvijaju isključivo u legitimnom interesu osiguravajuće kuće ili javnom interesu (u tom slučaju prestajemo as obradom Vaših podataka o ličnosti; izuzetak se primenjuje ako pokažemo da imamo ubedljive legitimne razloge za njihovu obradu koji preovlađuju nad Vašim interesima, pravima i slobodama, ili da nam je potrebno da sprovodimo, težimo ili branimo pravna potraživanja).

Ako obrađujemo Vaše lične podatke na osnovu Vašeg pristanka, u svakom trenutku možete opozvati svoj pristanak na obradu. U ovom slučaju, otkazivanje podleže daljem opozivu i neće uticati na obradu koja je izvršena do otkazivanja.

Tamo gde postoji sumnja u identitet lica koji zahteva ostvarivanje bilo kog prava u pogledu njegovih/njenih ličnih podataka, možemo zatražiti pružanje dodatnih informacija neophodnih za potvrdu identiteta lica i/ili zahteva.

Ako su zahtevi lica čiji se podaci obrađuju očigledno neosnovani ili preterani, posebno zato što se ponavljaju, Triglav osiguranje a.d.o. Beograd može:

 • da naplaćuje razumnu naknadu, uzimajući u obzir administrativne troškove pružanja informacija ili komunikacije ili primene tražene mere,
 • ili da odbije da postupi po zahtevu.

Ako se protivite obradi podataka na osnovu naših legitimnih interesa, više nećemo obrađivati Vaše podatke. Izuzetno, odmerićemo da li naši poništeni legitimni razlozi za obradu nadmašuju Vaše interese, prava i slobode, ili da sprovodimo, težimo ili branimo pravne zahteve.

Kontrolu zaštite podataka o ličnosti u Republici Srbiji sprovodi Poverenik za informacije do javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Ostale informacije

Za sva pitanja u vezi sa ovom Politikom, komentarima, zahtevima za pomoć u vezi as ostvarivanjem Vaših prava u vezi sa obradom Vaših podataka o ličnosti, možete se obratiti Koordinatoru za zaštitu podataka o ličnosti u Triglav osiguranju a.d.o. Beograd, na e-mail dpo@triglav.rs ili na adresu: Triglav osiguranje a.d.o. Beograd, Milutina Milankovića 7a, 11070 Novi Beograd, N/R Koordinatoru za zaštitu podataka o ličnosti (ili kratko: za DPO).

Daćemo sve od sebe da damo odgovor u najkraćem mogućem roku.

Ažuriranje politike privatnosti

Triglav osiguranje a.d.o. Beograd zadržava pravo da s vremena na vreme ažurira ovu politiku privatnosti.

Sve promene ove politike privatnosti stupaju na snagu od dana objavljivanja na sajtu www.triglav.rs ili web aplikacijama.

Kontinuirano korišćenje web sajta, aplikacija ili usluga Triglav osiguranja a.d.o. Beograd, nakon objavljenih izmena politike privatnosti, znači da pristajete na promene.

Politika privatnosti je ažurirana 01.02.2023. godine.

Complementary Content
${loading}