Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savete za bezbrižan svakodnevni život.

Osiguranje od odgovornosti vlasnika ili nosioca prava korišćenja robe - opasne materije

Predmet osiguranja jeste odgovornost Osiguranika za štete koje nastanu trećim licima u toku prevoza opasnih materija drumskim, železničkim, rečnim i avio saobraćajem, a koje za posledicu imaju:

  • smrt, povrede ili oštećenja zdravlja trećih lica
  • štete nastale na stvarima i imovini
  • štete nastale usled zagađenja i za sanaciju životne sredine
  • troškove intervencije i otklanjanja posledica nastalih usled udesa