Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savete za bezbrižan svakodnevni život.

Osiguranje od odgovornosti prevoznika za robu u drumskom saobraćaju

Prevoznici su odgovorni kako za štete koje prouzrokuju njihova prevozna sredstva, tako i za robu koju prevoze. Obzirom da su prevozi izloženi različitim okolnostima na koje se ne može uticati i pored sve predostrožnosti potrebno je osigurati se.

Delatnost prevoznika uređuju domaći i međunarodni propisi (Međunarodna prevozna konvencija CMR). Ti propisi sadrže i odredbe o odgovornosti prevoznika za štetu na robi koju prevoze.

 

Registrovani  prevoznik može osigurati svoju prevozničku odgovornost za oštećenja, uništenje ili gubitak robe koju je preuzeo za prevoz sa odgovarajućom dokumentacijom.

 

Ugovor o osiguranju u okviru širine osiguravajućeg pokrića štiti od zahteva za odštete od strane osoba koje su oštećene (vlasnika roba), kao i od regresnih zahteva osiguravajućih društava iz osnova isplaćenih transportnih (kargo) šteta.

 

Osiguravajuće pokriće kod prevoza na određena područja (npr. istočna Evropa) ili za određene vrste robe ima određena ograničenja. Osiguravač,  bez obzira na geografsko područje, ne pokriva neke štete, za koje prevoznik inače odgovara (zla namera, gruba nemarnost, štete zbog prekoračenja specijalno određenog prevoznog roka, itd.)