Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savete za bezbrižan svakodnevni život.

Osiguranje životinja – Triglav max paket

Maksimalno osiguranje za minimalnu brigu.

 

Šta se postiže ovim osiguranjem?

Ovim osiguranjem postiže se maksimalna ekonomska zaštita od rizika uginuća, prinudnog klanja i ubijanja životinje kao posledice bolesti ili nesrećnog slučaja koje nisu obuhvaćene osnovnim osiguranjem.

 

Osiguravaju se zdrave životinje, dobrog kondicionog stanja, kao što su: goveda, svinje, ovce i koze.

 

Osiguranje se zaključuje na period od godinu dana za priplodna grla, odnosno na period trajanja tova za tovna grla.

 

Od kojih rizika se životinje osiguravaju?

Metabolički poremećaji, koji predstavljaju veliki problem u intenzivnoj stočarskoj proizvodnji, nisu obuhvaćeni osnovnim standardnim osiguranjem. Nudimo vam mogućnost da se, zaključenjem ovog osiguranja, zaštitite i u slučaju nastanka hipokalcemije, ketoze, dislokacije sirišta i dr.

 

Osim metaboličkih poremećaja ovo pokriće vlasnike štiti i od komplikacija koje se javljaju prilikom porođaja, što nije slučaj s osnovnim osiguranjem.

 

Uz ovu vrstu osiguranje bezbrižni ste i ukoliko dođe do digestivnih poremećaja raznih etiologija, oboljenja kardiovaskularnih sistema i raznih vrsta nesrećnih slučajeva.

 

Kako se osiguravaju životinje?

Životinje se osiguravaju na vrednost koja se određuje na osnovu težine grla i tržišne cene po kilogramu telesne mase ili na stvarnu vrednost životinje koja ne može preći tržišnu vrednost za datu vrstu i kategoriju životinja.