Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savete za bezbrižan svakodnevni život.

Osiguranje pada proizvodnje mleka

Jedinstveno osiguranje na našem tržištu

 

Šta se postiže ovim osiguranjem?

Gubitkom plotkinje goveda, odnosno krave, štetu ne predstavlja samo njena tržišna vrednost već i vrednost mleka koju bi ona poizvela.

 

Ovim osiguranjem postiže se maksimalna ekonomska zaštita od gubitaka prouzrokovanih padom proizvodnje mleka usled uginuća, prinudnog klanja ili ubijanja životinje sa ciljem da se osiugranicima omogući da u periodu od jednog meseca izvrše zamenu uginule životinje kroz nadoknadu iz osiguranja i da nastave kontinuiranu proizvodnju mleka na svojoj farmi.

 

Predmet osiguranja su isključivo ženska goveda starosti do navršenih 12 godina.

 

Kako se osiguravaju životinje od pada u proizvodnji mleka?

Osigurava se vrednost proizvodnje mleka u periodu od jednog meseca koja je definisana na osnovu prosečne mesečne proizvodnje mleka.

 

Osiguranje se zaključuje na period od godinu dana.