Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savete za bezbrižan svakodnevni život.

Pomoć na putu

Pomoć na putu (automobilska asistencija) je zaštita od mogućih neprijatnosti pri korišćenju motornih vozila u zemlji i inostranstvu. Pored finansijske sigurnosti, polisa osiguranja automobilske asistencije Vam omogućava i besplatnu pomoć.

 

Osiguranje automobilske asistencije se može zaključiti za:

 • putnička vozila (ne starija od 8 godina)
 • teretna vozila (do 3.5 tone najviše dozvoljene ukupne mase ),
 • motocikle ( preko 4 kw ),
 • kamp prikolice i
 • motorna vozila za stanovanje

 

Triglav osiguranje nudi zaštitu i brigu, kako za vozilo tako i za korisnika vozila, kroz svoja tri paketa pomoći na putu, a sve u zavisnosti od potreba:

 • Asistencija OSNOVNI paket                                                                                               
 • Asistencija PLUS paket
 • Asistencija KOMFORT paket

 

POGODNOSTI KOJE NUDIMO:

 • 10% popusta za pomoć na putu - Asistencija PLUS i Asistencija KOMFORT za putničke automobile opremljene i namenjene za vožnju ili prevoz osoba sa invaliditetom.
 • 40% popusta za pomoć na putu - Asistencija PLUS u slučaju da je za isto vozilo zaključeno osiguranje vlasnika motornih vozila od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima kod Triglav osiguranja.
 • 60% popusta za pomoć na putu - Asistencija PLUS u slučaju da je za isto vozilo zaključeno kasko osiguranje kod Triglav osiguranja.