Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savete za bezbrižan svakodnevni život.

Posebna osiguranja lica od posledica nesrećnog slučaja

Osiguranje davalaca krvi od posledica nesrećnog slučaja

Davaoci krvi su osigurani bez obzira na zdravstveno stanje, opštu radnu sposobnost i starost osim lica, koja su prema opštim uslovima u svakom slučaju isključena iz obaveze osiguravača.

 

Osobe je moguće osigurati u slučaju sledećih opasnosti:

 • smrti usled nezgode,
 • invaliditet,
 • troškovi lečenja,
 • dnevna naknada,
 • bolnički dan.

 

Dobrovoljno osiguranje putnika u javnom prevozu (tiket polise) od posledica nesrećnog slučaja

Ugovarač osiguranja može biti preduzeće odnosno organizacija koja je ovlašćena za prevoz putnika.

 

Putnikom u javnom prevozu smatra se lice koje putuje ili namerava da putuje i u tu svrhu je kupilo kartu sa polisom osiguranja.

 

Putnikom se ne smatra lice koje je zaposleno u prevoznom sredstvu.

 

U osiguranje su uključene nezgode koje nastanu tokom vožnje, ulaska i izlaska iz prevoznog sredstva, na stajalištu ili drugom prostoru koji je namenjen punicima.

 

Putnici u javnom avionskom prevozu ne mogu se osigurati po ovoj premijskoj grupi.

 

Osobe je moguće osigurati u slučaju sledećih opasnosti:

 • smrti usled nezgode,
 • invaliditet,
 • oštećenje ili uništenje prtljaga.

 

Osiguranje članova planinarskih organizacija od posledica nesrećnog slučaja

Osiguravaju se članovi planinarskih društava i planinarskog saveza u slučaju sledećih opasnosti

 • smrti usled nezgode,
 • invaliditet,
 • troškovi spašavanja.

 

Uslov za zaključenje osiguranja je da se osiguraju svi članovi pojedine planinarske organizacije.

 

Ugovarač osiguranja može biti planinarsko društvo, planinarski savez i sl.

 

Maksimalna suma osiguranja za smrt usled nezgode je 240.000 dinara;

 

Maksimalna suma osiguranja za troškove spašavanja je 480.000 dinara.