Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savete za bezbrižan svakodnevni život.

Osiguranje studenata za vreme boravka u inostranstvu od posledica nesrećnog slučaja

Osiguranje je namenjeno za pojedinačno i kolektivno osiguranje studenta visokoškolskog i univerzitetskog školovanja, koji preko svojih stanova odlaze na studije, rad ili specijalizaciju u inostranstvo.

Osobe je moguće osigurati u slučaju sledećih opasnosti:

  • smrt,
  • invaliditet,
  • troškovi lečenja.

 

Osiguranje obuhvata smrt osiguranika i povrat troškova lečenja ne samo usled nezgode, nego i usled bolesti koja je nastala za vreme trajanja osiguranja.

 

U slučaju smrti osiguranika, osiguravajuće društvo podmiruje troškove sahrane ili troškove prevoza posmrtnih ostataka umrlog do visine ugovorene osigurane sume za smrt, u slučaju povrede ili bolesti troškove lečenja, honorare lekara, troškove za lekove i sl. Troškovi za prevoz posmrtnih ostataka, pogrebni troškovi, kao i troškovi lečenja mogu se isplatiti u valuti one države gde su i nastali i obračunavaju se po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije. Ostale isplate se vrše u dinarima.

 

Za osiguranja kraća od jedne godine premija se obračunava po kratkoročnoj tabeli.

 

Iznos naknade iz osiguranja za troškove lečenja mora biti manji od osigurane sume za slučaj smrti od posledica nesrećnog slučaja.