Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savete za bezbrižan svakodnevni život.

Osiguranje lica pri obavljanju sportskih aktivnosti od posledica nesrećnog slučaja

Ovim osiguranjem osiguravaju se sportisti amateri, rekreativci, članovi sportskih organizacija i društava, osiguravaju se i učesnici sportskih obuka (u plivanju, skijanju),kao i organitzatori i instruktori na tim obukama. Osiguranja obuka mogu se zaključitii za period kraći od jednog meseca.

 

Osiguravaju se sportska takmičenja, trke i službeni treninzi.

 

Osiguravaju se masovne javne rekreativne priredbe (biciklistički maratoni,maratonske trke, planinarski pohodi i sl.). Ugovarač osiguranja je organizator priredbe, osigurani moraju biti svi učesnici.

 

Osobe je moguće osigurati u slučaju sledećih opasnosti:

  • smrti usled nezgode,
  • invaliditet,
  • troškovi lečenja, 
  • dnevna naknada,
  • bolnički dan - ako je zbog lečenja potreban boravak u bolnici, isplaćuje se ugovoreni iznos za svaki dan boravka u bolnici.