Osiguranje lica pri obavljanju sportskih aktivnosti od posledica nesrećnog slučaja

Ovim osiguranjem osiguravaju se sportisti amateri, rekreativci, članovi sportskih organizacija i društava, osiguravaju se i učesnici sportskih obuka (u plivanju, skijanju),kao i organitzatori i instruktori na tim obukama. Osiguranja obuka mogu se zaključitii za period kraći od jednog meseca.

 

Osiguravaju se sportska takmičenja, trke i službeni treninzi.

 

Osiguravaju se masovne javne rekreativne priredbe (biciklistički maratoni,maratonske trke, planinarski pohodi i sl.). Ugovarač osiguranja je organizator priredbe, osigurani moraju biti svi učesnici.

 

Osobe je moguće osigurati u slučaju sledećih opasnosti:

  • smrti usled nezgode,
  • invaliditet,
  • troškovi lečenja, 
  • dnevna naknada,
  • bolnički dan - ako je zbog lečenja potreban boravak u bolnici, isplaćuje se ugovoreni iznos za svaki dan boravka u bolnici.