Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savete za bezbrižan svakodnevni život.

Osiguranje lica koja službeno putuju od posledica nesrećnog slučaja

Osiguranje je namenjeno preduzećima koja shvataju važnost osiguranja svojih zaposlenih. Tokom putovanja zaposleni su višestruko izloženi opasnostima i posledicama koje mogu nastupiti usled nezgode.

Ugovarač ovog oblika osiguranja može biti preduzeće ili druga organizacija koja želi osigurati svoje zaposlene ili članove.

 

U slučaju ugovaranja ovog oblika osiguranja osigurane su one osobe koje službeno putuju po nalogu ugovarača osiguranja. Trajanje osiguranja počinje sa odlaskom osigurane osobe na službeni put (iz preduzeća ili svog doma) i traje do njenog povratka sa službenog puta u preduzeće ili svoj dom.

 

Za valjanost ovog vida osiguranja neophodno je izdati pojedinačne putne naloge za službeno putovanje.

 

Osobe je moguće osigurati u slučaju sledećih opasnosti:

  • smrti usled nezgode,
  • invaliditet,
  • dnevna naknada,
  • troškovi lečenja,
  • bolnički dan.