Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savete za bezbrižan svakodnevni život.

Osiguranje dece od posledica nesrećnog slučaja

Osiguranje je namenjeno deci do navršene 14. godine starosti, odnosno do završetka osnovne škole bez obzira na zdravstveno stanje, osim duševno bolesnih lica koja su u svakom slučaju isključena iz ovog osiguranja.

Osobe je moguće osigurati u slučaju sledećih opasnosti:

  • troškovi sahrane,
  • invaliditet,
  • dnevna naknada, 
  • troškovi lečenja,
  • dnevna naknada za boravak u bolnici, 
  • dodatak uz naknadu za bolnički dan u inostranstvu.

 

Premija osiguranja zavisi od broja osiguranika, do 10 osiguranika je jedna premijska stopa, a  preko 10 osiguranika druga premijska stopa.

 

Za osiguranja kraća od jedne godine premija se obračunava po kratkoročnoj tabeli u skladu sa Zajedničkim odredbama, uz obavezno uvažavanje premijskih stopa "do 10 osiguranika", bez obzira na broj osiguranika. Uz premiju se pri takvim osiguranjima obračunava doplatak od 100% za premiju kraću od jedne godine.