Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savete za bezbrižan svakodnevni život.

Osiguranje članova lovačkih i ribolovačkih organizacija od posledica nesrećnog slučaja

Ovim osiguranjem osigurani su  članovi lovačkih i ribolovačkih organizacija pojedinačno ili kolektivno. Kod pojedinačnog osiguranja izdaje se posebna polisa za svakog osiguranika. Osiguranje se može zaključiti na neodređeno vreme, ali najmanje za jednu godinu. Ako je u nekom slučaju trajanje osiguranja kraće od jedne godine, obračunava se jednogodišnja premija.

Lovce i ribolovce je moguće osigurati u slučaju sledećih opasnosti:

  • smrt usled nezgode,
  • invaliditet,
  • dnevna naknada,
  • smrt usled bolesti,
  • bolnički dan.

Podvodni ribolovci se osiguravaju kao lica pri obavljanju sportskih aktivnosti.