Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savete za bezbrižan svakodnevni život.

Kolektivno osiguranje komitenata banaka od posledica nesrećnog slučaja

Banke-štedionice osiguravaju svoje ulagače, vlasnike platnih kartica i druge komitente (vlasnike žiro računa, tekućih i deviznih računa) od posledica nesrećnog slučaja. Ove ustanove zaključuju ugovore o osiguranju i plaćaju premiju iz sopstvenih sredstava ili je naplaćuju od klijenata.

Osobe je moguće osigurati u slučaju sledećih opasnosti:

  • smrti usled nezgode,
  • invaliditet,
  • troškovi lečenja,
  • dnevna naknada,
  • bolnički dan.

 

Ako je za obračunski period za koji se određuje premija ocenjen broj osiguranika od 15.000 do 50.000, na premiju se obračunava popust: 10%, odnosno preko 50.000 lica, na premiju se obračunava popust: 15%.