Osiguranje stakla

Staklo je odličan materijal bez kojeg već vekovima ne možemo zamisliti život. Nažalost, proizvodi od stakla su zbog svoje krhkosti jako osetljivi, tako da ima smisla razmisliti o odgovarajućem osiguranju. Osiguranje pokriva štetu nastalu zbog pucanja, loma ili razbijanja stakla.

Osiguranje pokriva štetu nastalu zbog pucanja, loma ili razbijanja stakla.

 

Pored stakla i staklenih proizvoda, osiguravaju se i:

  • Svetleći natpisi i reklame izrađeni od stakla ili plastike;
  • Neonske cevi i svetleći panoi, sa pripadajućim uređajem ili bez njega;
  • slike, natpisi i ukrasi izrađeni na osiguranom staklu;
  • ploče od prirodnog ili veštačkog kamena na stolovima, pultovima i policama;
  • saobraćajna ogledala;
  • razni panoi, kulturni, istorijski i nadgrobni spomenici.
  • Porcelanski umivaonici i wc šolje.

 

Posebnim dogovorom je moguće osigurati i štetu na osiguranim stvarima koje izvršioci oštete bojom ili drugim materijama.