Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savete za bezbrižan svakodnevni život.

Osiguranje računara

Predmet osiguranja su elektronski računari i slični uređaji sa pripadajućom opremom, pomoćne mašine i uređaji, bankomati, klimatski i energetski uređaji, instalacije i procesni računari za vođenje tehnoloških procesa.

ŠTA POKRIVA OSIGURANJE?

Osiguravanje računara pokriva uništenje, oštećenje i nestanak osiguranog predmeta zbog provalne krađe iili razbojništva, mehaničkog kvara i delovanja električne energije. Osiguranje pokriva štete na računarima i pripadajućoj opremi.

 

Osiguranje obezbeđuje celokupnu zaštitu računara i pripadajuće opreme, procesnih računara za vođenja tehnoloških procesa, klimatskih i drugih energetskih uređaja, pomoćnih mašina sa odgovarajućom opremom, te instalacija.

 

Posebnim dogovorom osiguravajuće pokriće je moguće proširiti na pokriće štete na osiguranim stvarima, koje prouzrokuje zemljotres.

 

Kod osiguranja računara koji se prevoze moguće je uključiti osiguranje od rizika saobraćajne nezgode i provalne krađe u toku prevoza.

 

Dodatnim dogovorom možemo osigurati:

  • troškove ponovnog dnevnog unosa podataka na medijime za čuvanje podataka kod procesnih računara,
  • troškove ponovnog unosa I instaliranja programske opreme
  • troškove za najam drugog računara