Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savete za bezbrižan svakodnevni život.

Osiguranje pokretne tehnike

Prenosivi instrumenti, uređaji i aparati,koji se koriste na terenu, a služe za geološka i hidrogeološka istraživanja, merenje, kontrolu, analizu, dijagnostiku i snimanje (tehničku i medicinsku) i slično, a ne čine sastavni deo, odnosno nisu ugrađeni u motorno vozilo, plovilo ili letilicu, kojima se vrši prenos radi korišćenja mogu se osigurati.

Pokretna tehnika se osigurava za vreme:

  • prevoza i prenosa,
  • uskladištenja i
  • korišćenja,

 

Osiguranje od osnovnih opasnosti može se zaključiti:

  • na sumu osiguranja ,
  • na »prvi rizik«

 

Prilikom zaključenja osiguranja, suma osiguranja se u polisi, ili spisku iskazuje posebno za svaki predmet, a uz naziv je obavezno unošenje tehničkih podataka (marka, tip, fabrički broj).