Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savete za bezbrižan svakodnevni život.

Osiguranje mašina od loma

Osiguranje mašina od loma nudi zaštitu osiguranja u slučaju uništenja ili oštećenja mašina, mašinskih i električnih uređaja, njihovih punjenja, te instalacija, do kojih dođe uz normalna i za mašine propisana opterećenja i radne operacije.

Osiguranje mašina od loma nudi zaštitu osiguranja u slučaju uništenja ili oštećenja:

 • mašina,
 • mašinskih i električnih uređaja,
 • instalacija.

 

Ako je posebno dogovoreno, predmet osiguranja mogu biti i:

 • dalekovodi,
 • plinovodi,
 • naftovodi,
 • toplovodi,
 • vodovodna mreža,
 • metalne konstrukcije (silosi, antenski stubovi),
 • prenosne trake,
 • lanci i užad transportnih uređaja,
 • veliki alati¸ bušilice i oprema za dubinsko bušenje,
 • termo - obloge peći,
 • elektronski računarski programi, ugrađeni u mašine i uređaje.

 

Ovakvo osiguranje pokriva, pre svega, štete, koje nastanu zbog:

 • mehaničkog loma,
 • grešaka u konstrukciji, materijalu ili izradi,
 • delovanja električne energije,
 • zakazivanja zaštitnih ili regulacionih uređaja,
 • kao i pada i prevrtanja.

 

Osiguranje od oštećenja mašina isključuje sva oštećenja i kvarove koji su posledica osnovnih i dodatnih opasnosti osiguranja od požara, štete zbog trajnog delovanja hemijskih, toplotnih ili drugih mehaničkih uticaja, kao i štete na mašinama za vreme montaže, pogonskog ispitivanja ili rada mašina pre završne popravke.

 

 Amortizovana vrednost kod delimičnih štete se može osigurati, sem ako takvu mogućnost isključuje klauzula ili napomena navedena u tarifi premija.

 

Osiguranje loma mašina se može zaključiti sa učešćem u šteti a ukoliko osiguranik želi osigurati bez učešća na osnovnu premiju plaća doplatak na premiju.

 

Uz doplatak na premiju moguće je proširiti osiguravajuće pokriće.

 • Osiguranje povećanih troškova popravke u inostranstvu
 • Osiguranje troškova popravke za prekovremeni i noćni rad, rad u vreme državnih praznika, kao i brži prevoz (avion)
 • Osiguranje erupcije
 • Osiguranje troškova zemljanih radova
 • Osiguranje troškova iznalaženja greške, odnosno mesta štete
 • Dodatno osiguranje od požarnih opasnosti, osiguranja od provale i razbojništva I saobraćajne nezgode prilikom prevoza i prenosa
 • Osiguranje mašina sa ugrađenim elektronskim programima za upravljanje
 • Osiguranje od zaglavljivanja
 • Osiguranje radioaktivnog delovanja izotopa
 • Osiguranje temelja i postolja

 

Od loma mašina mogu se osigurati zajedno sve mašine, elektromašinski uređaji, instalacije I aparati, ili  pojedinačno prema pojedinim granama industrije i pojedine radne mašine, uređaji i postrojenja nezavisno od grane industrije u kojoj se upotrebljavaju.