Stipendijsko osiguranje - Triglav Osiguranje a.d.o.

Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savete za bezbrižan svakodnevni život.

Stipendijsko osiguranje


 

Osigurajte prihode i projektujte ih za vreme kada će vam biti najviše potrebni, kad vam deca krenu na studije ili žele da započnu samostalan život. Stipendijskim životnim osiguranjem, svojim najbližima obezbeđujete dodatnu finansijsku sigurnost planiranu u skladu sa budućim potrebama a sadašnjim mogućnostima plaćanja. Ovo osiguranje je istinski pokazatelj vizije roditelja koji brine o budućnosti svoje dece.

ŠTA JE STIPENDIJSKO ŽIVOTNO OSIGURANJE?

Stipendijsko životno osiguranje je posebno osiguranje kojim ćete po isteku perioda plaćanja premije u dogovorenom roku, svojoj deci u budućnosti obezbediti sigurne mesečne prihode u dogovorenom iznosu. Sami birate period u kojem ćete uplaćivati premiju, a zatim i trajanje isplate.

Stipendijsko životno osiguranje možu biti:

  • sa jednim osiguranim licem
  • sa dva osigurana lica

KOME JE NAMENJENO?

Roditeljima i rođacima koji žele da na ovaj način deci obezbede adekvatnu podršku tokom školovanja

KO MOŽE BITI OSIGURANO LICE, A KO KORISNIK PO OVOM OSIGURANJU I NA KOJI ROK SE OSIGURANJE MOŽE ZAKLJUČITI?

Stipendijsko životno osiguranje može se zaključi za sva zdrava lica starosti od 14 - 70 godina, s tim da ne mogu imati više od 75 u momentu isteka, na rok od 5 – 18 godina. Isplata stipendije je u roku od 3 - 10 godina.

Korisnik osiguranja može biti dete koje je u rodbinskim odnosima sa ugovaračem osiguranja i koje nema više od 18 godina starosti u trenutku zaključenja ugovora o osiguranju.

Pri zaključivanju stipendijskog životnog osiguranja možete se voditi visinom premije koju ćete plaćati ili iznosom mesečne stipendije koju želite da nakon perioda plaćanja, dobija korisnik ovog osiguranja.

Prednost uzajamnog stipendijskog životnog osiguranja, odnosno stipendijskog životnog osiguranja dva lica, je da u slučaju smrti jednog, obaveza plaćanja premije prestaje, a ugovorena stipendija će se isplaćivati od datuma navedenog pri zaključivanju Ugovora o stipendijskom životnom osiguranju.

PREMIJA OSIGURANJA

Premija može da se plaća:

  • U evrima
  • U dinarima sa valutnom klauzulom

Prilikom zaključenja osiguranja izabere se način plaćanja premije koji može biti u ratama (mesečno, kvartalno, polugodišnje i godišnje) ili u jednokratnom iznosu.

Način plaćanja: trajni nalog, uplatnica ili administrativna zabrana.

Minimalna premija u ratama iznosi 15 evra mesečno.

Popust kod plaćanja premije osiguranja je 2% kod kvartalnog plaćanja premije, 3% kod plaćanja polugodišnje i 5% kod plaćanja godišnje premije.

PREDNOSTI I KORISTI

  • Mirovanje
  • Kapitalizacija
  • Obnova osiguranja
  • Otkup