Stipendijsko osiguranje

Osigurajte prihode i projektujte ih za vreme kada će vam biti najviše potrebni, kad vam deca krenu na studije ili žele da započnu samostalan život. Stipendijskim životnim osiguranjem, svojim najbližima obezbeđujete dodatnu finansijsku sigurnost planiranu u skladu sa budućim potrebama a sadašnjim mogućnostima plaćanja. Ovo osiguranje je istinski pokazatelj vizije roditelja koji brine o budućnosti svoje dece.

ŠTA JE STIPENDIJSKO ŽIVOTNO OSIGURANJE?

Stipendijsko životno osiguranje je posebno osiguranje kojim ćete po isteku perioda plaćanja premije u dogovorenom roku, svojoj deci u budućnosti obezbediti sigurne mesečne prihode u dogovorenom iznosu. Sami birate period u kojem ćete uplaćivati premiju, a zatim i trajanje isplate.
 

Varijante stipendijskog osiguranja mogu biti:

1. sa jednim osiguranim licem

2. uzajamno stipendijsko osiguranje
 

KOME JE NAMENJENO?

  • Roditeljima i rođacima koji žele da na ovaj način deci obezbede adekvatnu podršku tokom školovanja

KO MOŽE DA ZAKLJUČI OVO OSIGURANJE I NA KOJI ROK?

Stipendijsko životno osiguranje mogu da zaključe sva zdrava lica starosti od 14 - 70 godina, a najviše 75 u momentu isteka, na rok od 5 – 18 godina. Isplata stipendije je u roku od 3 - 10 godina.

Pri zaključivanju stipendijskog osiguranja možete se voditi visinom premije koju ćete plaćati ili iznosom mesečne stipendije koju želite da nakon perioda plaćanja, dobija korisnik ovog osiguranja.

Prednost uzajamnog stipendijskog osiguranja, odnosno stipendijskog osiguranja dva lica, je da u slučaju smrti jednog, obaveza plaćanja premije prestaje, a ugovorena stipendija će se isplaćivati od datuma navedenog pri zaključivanju Ugovora o stipendijskom osiguranju.

PREMIJA OSIGURANJA

Premija može da se plaća:

1. U evrima

2. U dinarima sa valutnom klauzulom
 

Prilikom sklapanja osiguranja izabere se način plaćanja premije koji može biti u ratama (mesečno, kvartalno, polugodišnje i godišnje) ili jednokratno plaćanje premije.

Način plaćanja: trajni nalog, uplatnica, administrativna zabrana, faktura.

Minimalna premija u ratama iznosi 15 evra mesečno.

Popust kod plaćanja premije osiguranja je 2% kod kvartalnog plaćanja premije, 3% kod plaćanja polugodišnje i 5% kod plaćanja godišnje premije.