Osiguranje za slučaj doživljenja

Život je najveća dragocenost koju imamo. Živimo ga misleći na sebe, ali i na nama drage osobe koje nas okružuju i do kojih nam je posebno stalo. Oni koji odgovorno planiraju svoju budućnost čine to upravo u ovom trenutku.

 

Šta je osiguranje za slučaj doživljenja i kome je namenjeno?

Osiguranje za slučaj doživljenja namenjeno je prvenstveno starijim osobama. Ovo osiguranje nudi vid sigurnosti i zaštite u teškim trenucima, a ima i komponentu štednje. Pri isteku osiguranja ili u slučaju smrti usled nezgode isplaćuje se ugovorena osigurana suma, dok se u slučaju  prirodne smrti isplaćuje do tada uplaćeni novac.

 

Ko može da zaključi ovo osiguranje i na koji rok?

Osiguranje za slučaj doživljenja mogu da zaključe sva lica starosti od 14 do 75 godina, a najviše 85 u momentu isteka osiguranja. Trajanje osiguranja može biti od 5 do 25 godina.

 

Koje su prednosti zaključivanja osiguranja za slučaj doživljenja?

Kada klijent ne može da zaključi druge programe osiguranja zbog lošeg zdravstvenog stanja. Za zaključenje ugovora o životnom osiguranju u slučaju doživljenja popunjava se korigovana (skraćena) izjava o zdravstvenom stanju.

 

Dopunsko osiguranje od posledica nesrećnog slučaja

Uz osiguranje za slučaj doživljenja možete zaključiti i dopunsko osiguranje od posledica nesrećnog slučaja, čime povećavate kvalitet vašeg osnovnog osiguranja života.

Ovima dopunskim osiguranjem pokriveni su sledeći rizici:

  • Smrt nesrećnim slučajem
  • Invaliditet

Uz minimalnu uplatu uz osnovno osiguranje života udvostručujete sumu za slučaj smrti nesrećnim slučajem i mogućnost naknade u slučaju povreda koje bi mogle prouzrokovati invaliditet određenog stepena.

 

Premija

Premija može da se plaća

1. U evrima

2. U dinarima sa valutnom klauzulom

 

Prilikom sklapanja osiguranja izabere se način plaćanja premije koji može biti u ratama (mesečno, kvartalno, polugodišnje i godišnje) ili jednokratno plaćanje premije.

 

Način plaćanja: trajni nalog, uplatnica, administrativna zabrana, faktura.

 

Minimalna premija u ratama iznosi 15 evra mesečno.

 

Popust kod plaćanja premije osiguranja je 2% kod kvartalnog plaćanja premije, 3% kod plaćanja polugodišnje i 5% kod plaćanja godišnje premije.