Osiguranje za slučaj doživljenja - Triglav Osiguranje a.d.o.

Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savete za bezbrižan svakodnevni život.

Osiguranje za slučaj doživljenja


 

Život je najveća dragocenost koju imamo. Živimo ga misleći na sebe, ali i na nama drage osobe koje nas okružuju i do kojih nam je posebno stalo. Oni koji odgovorno planiraju svoju budućnost čine to upravo u ovom trenutku.

ŠTA JE OSIGURANJE ZA SLUČAJ DOŽIVLJENJA I KOME JE NAMENJENO?

Osiguranje za slučaj doživljenja namenjeno je prvenstveno starijim osobama. Ovo osiguranje nudi vid sigurnosti i zaštite u teškim trenucima, a ima i komponentu štednje. Pri isteku osiguranja ili u slučaju smrti usled nezgode isplaćuje se ugovorena osigurana suma, dok se u slučaju  prirodne smrti isplaćuje do tada uplaćeni novac.

KO MOŽE BITI OSIGURANO LICE PO  OVOM OSIGURANJU I NA KOJI ROK SE OSIGURANJE MOŽE ZAKLJUČITI?

Životnim osiguranjem za slučaj doživljenja mogu se osigurati lica starosti od 14. do 75. godina, s tim da ne mogu imati više od 85. u momentu isteka osiguranja. Trajanje osiguranja može biti od 5 do 25 godina.

KOJE SU PREDNOSTI ZAKLJUČIVANJA OSIGURANJA ZA SLUČAJ DOŽIVLJENJA?

Za zaključenje ugovora o životnom osiguranju u slučaju doživljenja popunjava se korigovana (skraćena) izjava o zdravstvenom stanju.

DOPUNSKO OSIGURANJE

Uz životno osiguranje za slučaj doživljenja možete zaključiti i dopunsko osiguranje od posledica nesrećnog slučaja (nezgode), čime povećavate kvalitet vašeg osnovnog osiguranja života.

PREMIJA

Premija može da se plaća:

  • U evrima
  • U dinarima sa valutnom klauzulom

Prilikom sklapanja osiguranja izabere se način plaćanja premije koji može biti u ratama (mesečno, kvartalno, polugodišnje i godišnje)

 

Način plaćanja: trajni nalog, uplatnica, administrativna zabrana,

 

Minimalna premija u ratama iznosi 15 evra mesečno.

 

Popust kod plaćanja premije osiguranja je 2% kod kvartalnog plaćanja premije, 3% kod plaćanja polugodišnje i 5% kod plaćanja godišnje premije.

PREDNOSTI I KORISTI

  • Kapitalizacija
  • Obnova osiguranja
  • Predujam
  • Otkup