Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savete za bezbrižan svakodnevni život.

Osiguranje za slučaj doživljenja


 

Život je najveća dragocenost koju imamo. Živimo ga misleći na sebe, ali i na nama drage osobe koje nas okružuju i do kojih nam je posebno stalo. Oni koji odgovorno planiraju svoju budućnost čine to upravo u ovom trenutku.

ŠTA JE OSIGURANJE ZA SLUČAJ DOŽIVLJENJA I KOME JE NAMENJENO?

Osiguranje za slučaj doživljenja namenjeno je prvenstveno starijim osobama. Ovo osiguranje nudi vid sigurnosti i zaštite u teškim trenucima, a ima i komponentu štednje. Pri isteku osiguranja ili u slučaju smrti usled nezgode isplaćuje se ugovorena osigurana suma, dok se u slučaju  prirodne smrti isplaćuje do tada uplaćeni novac.

KO MOŽE BITI OSIGURANO LICE PO  OVOM OSIGURANJU I NA KOJI ROK SE OSIGURANJE MOŽE ZAKLJUČITI?

Životnim osiguranjem za slučaj doživljenja mogu se osigurati lica starosti od 14. do 75. godina, s tim da ne mogu imati više od 85. u momentu isteka osiguranja. Trajanje osiguranja može biti od 5 do 25 godina.

KOJE SU PREDNOSTI ZAKLJUČIVANJA OSIGURANJA ZA SLUČAJ DOŽIVLJENJA?

Za zaključenje ugovora o životnom osiguranju u slučaju doživljenja popunjava se korigovana (skraćena) izjava o zdravstvenom stanju.

DOPUNSKO OSIGURANJE

Uz životno osiguranje za slučaj doživljenja možete zaključiti i dopunsko osiguranje od posledica nesrećnog slučaja (nezgode), čime povećavate kvalitet vašeg osnovnog osiguranja života.

PREMIJA

Premija može da se plaća:

  • U evrima
  • U dinarima sa valutnom klauzulom

Prilikom sklapanja osiguranja izabere se način plaćanja premije koji može biti u ratama (mesečno, kvartalno, polugodišnje i godišnje)

 

Način plaćanja: trajni nalog, uplatnica, administrativna zabrana,

 

Minimalna premija u ratama iznosi 15 evra mesečno.

 

Popust kod plaćanja premije osiguranja je 2% kod kvartalnog plaćanja premije, 3% kod plaćanja polugodišnje i 5% kod plaćanja godišnje premije.

PREDNOSTI I KORISTI

  • Kapitalizacija
  • Obnova osiguranja
  • Predujam
  • Otkup