Dopunsko osiguranje od posledica nesrećnog slučaja (nezgode) - Triglav Osiguranje a.d.o.

Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savete za bezbrižan svakodnevni život.

Dopunsko osiguranje od posledica nesrećnog slučaja (nezgode)

Šta se može dogoditi upravo sada, danas do kraja dana, sutra ili prekosutra nemoguće je predvideti. Ugovaranjem dopunskog osiguranja od posledica nesrećnog slučaja (nezgode) uz osiguranje života ne možete sprečiti neželjeni događaj, ali pravovremenim razmišljanjem možete umanjiti njegove posledice. Ne čekajte da se nesrećni slučaj dogodi, osigurajte se sada i ne dozvolite da Vi i Vaša porodica osetite finansijsku opterećenost posledica nesrećnog slučaja (nezgode).

Dopunskim osiguranjem od posledica nesrećnog slučaja (nezgode) pokriveni su sledeći osigurani slučajevi:

  • smrti usled nesrećnog slučaja;
  • trajnog gubitka opšte radne sposobnosti (invaliditeta);
  • prolazne nesposobnosti za rad koja zahteva bolničko lečenje (dnevna naknada za boravak u bolnici) prouzrokovane nesrećnim slučajem;

 

Dopunsko osiguranje od posledica nesrećnog slučaja (nezgode) moguće je priključiti uz: mešovito životno osiguranje , riziko životno osiguranje i životno osiguranje za slučaj doživljenja.

 

Lica čija je opšta radna sposobnost umanjena usled neke teže bolesti, težih telesnih mana ili nedostataka ili obavljaju neku od rizičnih profesija, mogu se osigurati po posebnim uslovima uz naplatu povišene premije zbog uvećanog rizika prijema u osiguranje.

 

Osiguravač je dužan da isplati ugovorenu osiguranu sumu, odnosno naknadu, samo ako je nesrećni slučaj nastao za vreme trajanja osiguranja i ako su posledice nesrećnog slučaja koje povlače obavezu Osiguravača nastupile u roku od godinu dana od dana nastanka nesrećnog slučaja koji je nastao u periodu važenja osiguranja.