Životno osiguranje

Svi znamo da je život neprocenjiv. Upravo zbog toga ljudi osećaju potrebu za sigurnošću i postaju svesni činjenice da se sami moraju pobrinuti za finansijsku sigurnost kako sebe tako i svojih najbližih.

 

Mi, u Triglav osiguranju spremni smo da Vam ponudimo osiguranja prilagođena Vašim potrebama i željama.

 

Životno osiguranje može da bude isključivo osiguranje, a može biti i oblik prihoda kao kombinacija štednje i osiguranja. Ugovorenim trajanjem osiguranja moći ćete sebi, a pogotovo svojim najbližima, porodici, partneru, odnosno osobama koje su s Vama bliske, da osigurate novčanu pomoć kod nastanka nekog od nesrećnih slučajeva.

 

Izbor osiguranja zavisi od više faktora: od posla kojim se bavite, stila života, od finansijskih mogućnosti i potreba. Pre svega, zavisi od toga ko je sve usko povezan s Vama i zavisi od Vas: porodica, partner, deca. Važni su Vaši planovi koje vezujete uz svoje osiguranje dok ono traje i cilj koji želite da postignete njegovom isplatom.

Mešovito životno osiguranje

Mešovito životno osiguranje je kombinacija štednje i osiguranje za slučaj smrti sa ciljem da se korisniku prilikom doživljenja ili prilikom smrti osiguranika obezbede određena novčana sredstva.

Životno osiguranje korisnika kredita

Životno osiguranje korisnika kredita je osiguranje korisnika za slučaj smrti sa opadajućom osiguranom sumom.

Stipendijsko osiguranje

Stipendijsko osiguranje je kombinacija štednje i osiguranja za slučaj smrti koje je namenjeno obezbeđenju određenih sredstava odnosno stipendije, za školovanje dece, od ugovorenog dana i za ugovoreni period.

Riziko životno osiguranje

Riziko životno osiguranje je osiguranje na ugovoreno trajanje osiguranja za slučaj smrti.

Osiguranje za slučaj doživljenja

Osiguranje za slučaj doživljenja namenjeno je prvenstveno starijim osobama. Ovo osiguranje nudi vid sigurnosti i zaštite u teškim trenucima, a ima i komponentu štednje

Kolektivno životno osiguranje

Uspeh kompanije se najviše zasniva na zaposlenima čije ideje, koje se uspešno realizuju, doprinose razvoju. Zaposleni su najvažniji kapital preduzeća. Oni su vrednost preduzeća i zahvaljujući njima se posluje sa lakoćom. Zbog toga, o njima treba brinuti na pravi način.