Osiguranje automobilske nezgode (AN)

Vozač motornog vozila koji je prouzrokovao štetu, kao ni putnici, prema zakonu, nemaju pravo na odštetu iz osnova osiguranja automobilske odgovornosti. Zato preporučujemo ugovoranje osiguranja vozača – uzročnika saobraćajne nesreće i osiguranje putnika.

 

Ovim osiguranjem osiguravaju se sva lica koja imaju svojstvo vozača ili putnika u vozilu, i to od sledećih rizika: 

  • smrti nastale u vozilu usled nesrećnog slučaja i 
  • trajnog invaliditeta kao posledice povrede u vozilu. 

 

Ukoliko vozač ili putnici u slučaju nesreće smrtno stradaju, osiguravajuće društvo nadoknađuje štetu njihovim naslednicima.

 

Ova vrsta osiguranja se ugovara na obrascu polisi na kojoj je moguće zaključiti i delimično kasko osiguranje.

 

Prilikom zaključivanja ili obnavljanja polise osiguranja vozača i putnika od nezgode, osiguranik mora da ima zaključenu važeću polisu osiguranja od autoodgovornosti kod Triglav osiguranja.