Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savete za bezbrižan svakodnevni život.

Online osiguranje domaćinstva Moj krov


Triglav osiguranje pripremilo je za vas jednostavne pakete koji vašu imovinu osiguravaju od najčešćih rizika.

 

„Moj Krov“ predstavlja sveobuhvatnu i neophodnu zaštitu vašeg domaćinstva. Da bi ste zaštitili najvredniu imovinu koju ste stekli, sada je dovoljno samo da posetitie e.Triglav/moj-krov/.

 

Za vas smo priprmili sledeće pakete:

 • Standard
 • Premium

 

U Standard paketu osiguravajuće pokriće štiti vas od:

 • Rizika požara na građevinskom objektu i na stvarima domaćinstva do sume osiguranja definisane polisom
 • Rizka Udara groma u osigurani objekat koji pokriva štete nastale usled direktnog udara groma, delovanjem snage ili toplote, kao i štete od udara predmeta srušenih gromom na osiguranu stvar
 • Rizika Eksplozije para ili gasova unutar osiguranog objekta,
 • Rizika Oluja pri čemu se pokriva direktna šteta od delovanja oluje, uključujući i udare predmeta koje je oluja oborila ili bacila na osigurani objekat,
 • Rizika Grada, kada svojim udarom ošteti osiguranu stvar tako da je razbije, probije, okruni ili osigurana stvar pukne ili promeni oblik usled udara.
 • Rizik Udara motornog vozila u osigurani objekat, pri čemu su osiguranjem obuhvaćene štete na osiguranom građevinskom objektu koje nastanu udarom sopstvenog, nepoznatog ili poznatog motornog vozila u osigurani objekat,
 • Rizik Pada letelice na osigurani objekat pri čemu osiguranje pokriva štetu koja nastane kada letilica bilo koje vrste (motorni avion, vazdušna jedrilica, helikopter, raketa, balon, dron i sl.) padne na osiguranu stvar ili udari u nju.
 • Rizik Manifestacije i demonstracije koji pokriva štete ukoliko su manifestanti, odnosno demonstranti uništili ili oštetili osigurane stvari (razbijanje, rušenje, demoliranje, paljenje i sl.),

kao i od sledećih rizika:

 • Izliva vode iz instalacija, odnosno neočekivanog izlivanja vode ili pare iz vodovodnih, odvodnih (kanalizacionih) cevi, iz uređaja za grejanje toplom vodom i parnog grejanja i drugih uređaja priključenih na vodovodnu mrežu čiji je uzrok oštećenje ili zagušenje, lom, prskanje ili otkazivanje uređaja za upravljanje i sigurnost ovih cevi i uređaja. Kod ovog rizika, osiguranje pokriva štete na obektima do 500 EUR i na stvarima domaćinstva do 500 EUR, u dinarskoj protivvrednosti.
 • Loma stakla na prozorima, lom ogledala i sanitarija u stanu ili kući do 100 EUR i loma stakala na zastakljenim terasama do 500 EUR,
 • Provalne krađe i razbojništva koje za posledicu imaju otuđenje stvari domaćinsva do limita od 15% ugovorene ukupne vrednosti stvari domaćinstva,
 • Potrebe za hitnim intervencijama u kući ili stanu sa asistencijom, pri čemu osiguravač 24 sata dnevno organizuje hitnu intervenciju u smilu angažovnja stručnih i ovlašćenih lica raznih specijalnosti (vodoinstalatera, električara, bravara, stolara, staklara, ...) i pokriva troškove rada do 200 EUR, troškove sitnog materijala do 15 EUR i, ukoliko je potrebno, zamenski mseštaj do 600 EUR, u dinarskoj protivvrednosti.

 

 

Premium paket pored svih pokrića koja uključuje Standard paket pruža osiguravajuću zaštitu za sledeće rizike:

 • U slučaju pokušaja ili ostvarenja provalne krađe, obezbeđuje se dodatno pokriće za troškove popravke oštećenja nastalih na građevinskom objektu do limita od 500 EUR u dinarskoj protivvrednosti na dan obračuna naknade, kao i troškove zamene brave oštećene u toku provale do limita pokrića od 200 EUR u dinarskoj protivvrednosti na dan obračuna naknade.
 • U slučaju provalne krađe ili razbojništva obezbeđuje se porkiće za gotovinu, vrednosne papire i nakit ukoliko se nalaze u zaključanom obezbeđenom smestištu do limita od 500 EUR u dinarskoj protivvrednosti na dan obračuna naknade.
 • U slučaju provalne krađe i razbojništva koje za posledicu imaju otuđenje stvari domaćinstva,  limit pokrića iznosi 20% ugovorene ukupne vrednosti stvari domaćinstva,
 • Premium paket pruža osiguravajuće pokriće za rizik odgovornosti vlasnika stana ili kuće i članova domaćinstva za štete pričinjene trćim licima do limita od 5.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti na dan obračuna naknade.
 • Standad paket uključuje i pokriće zamenskog smeštaja u koliko je osigurani objekat zbog ostvarenaj osiguranog slučaja na/u njemu nepodesan za stanovanje. U tom slučaju osiguranje pokriva troškove zamenskog smeštaja za 3 meseca, a ukupno do maksimalnog iznosa od 1.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti.

 

 

Osiguranje se ugovara na brz i jednostavna način, u potpunosti on-line, pri čemu se plaćanje obavlja platnim i kreditnim karticama.

 

Osim ličnih podataka o Ugovaraču osiguranja (licu koje ugovara i plaća osiguranje) i Osiguraniku (vlasniku osiguranog objekta i stvari domaćinstva, koji je i korisnik naknade u slučaju osiguranog slučaja), potrebno je uneti samo osnovne podatke o osguranom stanu ili kući:

 • Tačnu adresu
 • Kvadraturu stana ili kuće
 • Spratnost kuće, ili sprat na kome se nalazi stan i ukupnu spratnost zgrade
 • Godinu izgradnje kuće ili stana

 

Na osnovu ovih osnovnih podataka, osigruavač obračunava vrednost građevinskog objekta i stvari domaćinstva i u par trenutaka pruža informaciju o godišnjoj premiji osiguranja za Standard i Premium paket.

 

Nakon toga, na Vama je samo da odaberete željeni paket, date osnovne podatke o Ugovaraču osiguranja i Osiguraniku i prema instrukcijama platite platnom ili kreditnom karticom.

 

Društvo će vam pre zaključenja polise dostaviti na Vašu adresu elektronske pošte Informaciju za korisnika usluga osiguranja kod ugovaranja na daljiunu, a nakon izvršene uplate na istu adresu biće vam dostavljena potvrda o uspešnoj novčanoj transkciji, kao i polisa osiguranja sa pripadajućim Uslovima osiguranja.

 

Tokom koraka zaključivanje on-line polise osiguranja domaćinstva „Moj krov“, tokom radnog vremena (8.00 do 16.30. časova radnim danima) na raspolaganju Vam je pomoć našeg Korisničkog kontakt centra pozivom na 011/3305 150. Na isti broj možete prijaviti i štetu po ovoj polisi osiguranja, a za hitne intervencije u kući obratite nam se na 011/4155 934, 24 sata na dan, 7 dana u nedelji.