Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savete za bezbrižan svakodnevni život.

Pojedinačno (individualno) osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja

Individualno osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja pri obavljanju redovnog posla i u slobodno vreme, omogućava osiguranje od jedne do najviše pet osoba.

 

Individualno osiguranje mogu da zaključe lica između 14 i 75 godina života, osim lica potpuno lišenih poslovne sposobnosti.

 

Osobe je moguće osigurati u slučaju sledećih opasnosti:

 • Smrt usled nezgode;
 • Invaliditet - gubitak opšte radne sposobnosti – potpuni ili delimični;
 • Troškovi lečenja – Narušavanje zdravlja kao posledice nezgode koje zahteva lekarsku pomoć;
 • Dnevna naknada – naknada koju Osiguravač isplaćuje Osiguraniku u ugovorenoj visini ukoliko nesrećni slučaj ima za posledicu Osiguranikovu prolaznu nesposobnost za rad.
 • Bolnički dan – ukoliko je zbog lečenja potreban boravak u bolnici, isplaćuje se ugovoreni iznos za svaki dan boravka u bolnici.

 

Dopunsko osiguranje

 • Dopunsko osiguranje sportskih rizika: Za registrovane članove sportskih organizacija i društava, osim rekreativaca, vrhunskih i profesionalnih sportista, obračunava se dodatna premija prema razredu sporta kojim se bave.
 • Dopunsko osiguranje za putovanje na rizična područja: Za vojne dopisnike, fotoreportere i druge osobe koje se nalaze na rizičnim područjima, obračunava se doplatak.

 

Individualno osiguranje mogu zaključiti vrhunski i profesionalni sportisti s obzirom na razvrstavanje sportova prema razredu opasnosti iz spiska sportova prema razredu opasnosti, bez doplatka za dopunsko osiguranje sportskih rizika ukoliko je sport njihovo osnovno zanimanje.

 

Trajanje osiguranja ne može biti kraće od jedne godine.

 

Takođe se mogu osigurati:

 • Demonteri mina, granata i drugih eksplozivnih sredstava, kao i pirotehničari;
 • Goniči (hajkači) u lovu;
 • Kaskaderi;
 • Ronioci.