Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savete za bezbrižan svakodnevni život.

Osiguranje vozača, putnika i radnika od posledica nesrećnog slučaja za vreme upravljanja i vožnje motornim vozilima

U osiguranje su uključeni nesrećni slučajevi koji nastanu pri vožnji odnosno upravljanju motornim i drugim vozilima. Mogu se osigurati sva lica bez obzira na zdravstveno stanje, opštu radnu sposobnost i starost, osim lica koja su prema opštim uslovima u svakom slučaju isključena iz osiguranja.

 

Osobe je moguće osigurati u slučaju sledećih opasnosti:

  • Smrt usled nezgode;
  • Invaliditet – gubitak opšte radne sposobnosti – potpuni ili delimični;
  • Troškovi lečenja – narušavanje zdravlja kao posledica nezgode koje zahteva lekarsku pomoć;
  • Dnevna naknada – naknada koju Osiguravač isplaćuje Osiguraniku u ugovorenoj visini ukoliko nesrećni slučaj ima za posledicu Osiguranikovu prolaznu nesposobnost za rad.
  • Bolnički dan – ukoliko je zbog lečenja potreban boravak u bolnici, isplaćuje se ugovoreni iznos za svaki dan boravka u bolnici.

 

Osiguranje se može zaključiti upisivanjem imena osiguranika u polisu. Ako se osigurava više lica, uz polisu se prilaže spisak koji je sastavni deo polise. U tom slučaju važi osiguranje pri upravljanju i vožnji bilo kojim motornim vozilom, čija je vrsta označena u polisi.

 

Osiguranje može biti zaključeno i za određeni broj lica bez navođenja njihovih imena. U tom slučaju važi osiguranje za upravljenje i vožnju vozilom koje je u polisi tačno označeno i opisano (vrsta, tip, broj motora, šasije, registarski broj itd.)

 

Trajanje osiguranja ne može biti kraće od jedne godine.