Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savete za bezbrižan svakodnevni život.

Osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja koja pri rekreaciji koriste iznajmljena sredstva za rekreaciju

Ugovarač može biti pravno ili fizičko lice koje ima interes da sklopi takvo osiguranje.

 

Moguće je osigurati se u slučaju sledećih opasnosti:

  • Smrt osiguranika usled nezgode;
  • Invaliditet;
  • Dnevna naknada;
  • Bolnički dan.

 

Premija se određuje prema sredstvu za rekreaciju koje koriste lica pri izvođenju rekreativnih aktivnosti (npr. čamac, padobran, splav, tobogan, i sl.)

 

U premiju je uračunata mogućnost da pojedina sredstva za rekreaciju koristi više lica istovremeno odnosno da se lica na pojedinom sredstvu za rekreaciju kroz čitav dan menjaju.