Individualno i porodično - Triglav Osiguranje a.d.o.

Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savete za bezbrižan svakodnevni život.

Individualno i porodično

Individualno dobrovoljno zdravstveno osiguranje podrazumeva da je na polisi osigurano jedno punoletno lice (starije od 18 godina) dok na porodičnoj polisi mogu biti osigurana dva i više lica koja pripadaju jednoj porodici i prijavljena su na istoj adresi (npr. supružnici, roditelj sa detetom/decom, celokupna porodica roditelji i deca). Dete ne može biti samo osigurano na polisi.
 

Ugovarač može biti bilo koje fizičko lice ili pravno lice.
 

Godišnji budžet za troškove vanbolničkog lečenja može biti u visini od 1.000 do 5.000 evra, dok godišnji bužet vanbolničkog i bolničkog lečenja može biti ugovoren sa pokrićem u visini od 5.000, 10.000 i 100.000 evra. Pregled pokrića vanbolničkog i bolničkog lečenja možete pogledati ovde.

Dopunska pokrića su opciona, nisu obavezujuća što znači da Vi sami prema svojim potrebama i svom budžetu krojite svoj paket pokrića. Dopunska pokrića možete pogledati ovde.


MREŽA USTANOVA

Broj zdravstevnih ustanova koje brinu o zdravlju naših klijenata u stalnom je porastu. Među njima ima i onih koji su dostupni 24/7. Trenutno,u našoj mreži ima oko 400 ustanova među kojima se već nalaze najeminentnije sa najsavremenijom opremom i što je najvažnije sa vrhunskim stručnjacima iz oblasti medicene. Uskoro ćemo moći da se pohvalimo sa pokrivenošću na celoj teritoriji naše zemlje.
 

Mrežu zdravstvenih ustanova možete pogledati ovde.
 

Ukoliko Osiguranik koristi usluge zdravstvenih ustanova van Mreže zdravstvenih troškove medicinskih tretmana plaća sam, a zahtev za refundaciju istih dostavlja Osiguravaču. Iznos refundacije je 70% od iznosa plaćenih usluga. Detalje vezene za refundaciju troškova možete pogledati ovde.
 

Brojne popuste možete ostvariti određenom dinamikom i načinom plaćanja Vaše polise, ukoliko imate tri i više članova porodice na jednoj polisi kao i ukoliko se opredelite za participaciju.
 

DOKUMETNTA ZA REZIDENTE:

  • Očitana lična karta;
  • Popunjen Upitnik o zdravstvenom stanju;
  • Pupunjen Obrazac o lekarskom pregledu (za osobe 50 godina starosti I više);
  • Izvod iz Matične knjige rođenih (za maloletnu decu koja su obuhvaćena porodičnim osiguranjem).

Napomena:

Adresa na kojoj je Osiguranik prijavljen mora biti upisana u Upitnik o zdravstvenom stanju.

Članovi porodičnog osiguranja moraju biti prijavljeni na istoj adresi.

NEREZIDENTI

  • Nerezidenti moraju platiti premiju u celosti.
  • Na celokupnu premiju obračunava im se popust od 5%.

 

Dokumentacija za nerezidente:

• Skenirana kopija pasoša

• Skenirana kopija belog kartona

• Popunjen Upitnik o zdravstvenom stanju po potrebi i Obrazac o lekarskom pregledu.
 

PREGLED POKRIĆA

VANBOLNIČKO OSIGURANJE 1.000-5.000 EVRA

Osnovno pokriće:

• Pregled kod lekara opšte prakse i/ili lekara specijaliste bilo koje specijalnosti po medicinskoj indikaciji;

• Dijagnostika;

• Laboratorijske analize;

• Hitan sanitetski prevoz;

• Ambulanntne hirurške intervencije (do 100 evra);

• Medicinsko tehnička pomagala (do 300 evra);

• Hitna stomatologija (do 100 evra);

• Homeopatija i akupunktura (do 100 evra);

• Psihijatrijske usluge i usluge vezane za mentalno zdravlje (do 100 evra).
 

VANBOLNIČKO I BOLNIČKO OSIGURANJE 5.000-100.000 EVRA

• Pregled kod lekara opšte prakse i/ili lekara specijaliste bilo koje specijalnosti po medicinskoj indikaciji;

• Dijagnostika;

• Laboratorijske analize;

• Hitan sanitetski prevoz;

• Ambulanntne hirurške intervencije (do 100 evra);

• Medicinsko tehnička pomagala (do 300 evra);

• Hitna stomatologija (do 100 evra);

• Homeopatija i akupunktura (do 100 evra);

• Psihijatrijske usluge i usluge vezane za mentalno zdravlje (do 100 evra);

• Intervencije u lokalnoj anesteziji, opštoj endotrehealnoj anesteziji i laparoskopske intervencije;

• Smeštaj i ishrana u bolnici;

• Pregledi lekara u toku bolničkog lečenja;

• Dijagnostičke metode;

• Ordiniranje terapije;

• Korišćenje medicinske i tehničke opreme;

• Ordiniranje lekova i radiološkog materijala;

• Druge materijalne troškove sprovođenja sledećih vrsta terapija: medikamentozne, injekcione, infuzione, fizikalne i rehabilitacione, logopedske, hemoterapije i radioterapije;

• Medicinsko - tehnička pomagala do 300 evra;

• Implantati do 3.000 evra.
 

DOPUNSKA POKRIĆA

Za Vas koji ništa ne prepuštate slučaju, vodite brigu o svakom detalju i volite da bezbrižno koračate kroz život omogućili smo dopunska pokrića. Za viši nivo komfora zdravstvene i fininansijske zaštite u trenucima kada jedino treba da vodite računa o svom zdravlju nudimo Vam sledeća pokrića:
 

➢ Sistematski pregled;

➢ Oftalmološke usluge;

➢ Stomatološke usluge;

➢ Lekovi na recept i nalog;

➢ Fizikalna terapija.
 

Za korišćenje dopunskih pokrića osigurano lice ima pravo, u toku jedne osiguravajuće godine,na nadoknadu iznosa troškova do limita za pokriće definisanog na polisi.
 

Sistematski pregled

Koliko su preventivni pregledi važini podsećaju nas svakodnevno i lekari i mediji. Brigu o vašem zdravlju možete upotpuniti ugovorenim sistematskim pregledom. Sami možete odabrati jednu od najsavremenijih ustanova koje su specijalizovane za ovakvu vrstu pregleda i za samo sat vremena obaviti sve preglede koji će Vam dati Vašu zdravstevnu sliku.

Sistematski pregled podrazumeva jedan sistematski pregled godišnje po osiguranom licu u toku osiguravajuće godine, a koji obuhvata sledeće:

• Za osigurana lica starija od 18 godina:

 

1.Laboratorijske analize: kvalitativni pregled urina sa sedimentom, kompletna krvna slika (Er, Le, Hb, Hct, Leformula),glukoza u krvi,AST,ALT, urea, kreatinin, trigliceridi, holesterol HDL i LDL;

2.Ginekološki pregled, kolposkopski pregled, vaginalni sekret, Papanikolau test, ultrazvučni pregled dojki (za žene),

3.Pregled urologa i ultrazvuk prostate, (za muškarce preko 40 godina) ili ultrazvu k testisa (za muškarce do 40 godina) ,

4. Pregled lekara interniste sa EKG-om;

5.UItrazvučni pregled abdomena.

• Odojče (do godinu dana starosti):

 

1. krvna slika

2. Urin

3. ultrazvuk kukova

4. antropometrijska merenja

5. pedijatrijski pregled

 

• Dete od navršenih godinu dana do 18 godina:

 

1. krvna slika,

2. urin,

3. klinički pregled pedijatra,

4. antropometrijska merenja,

5. bris grla i nosa,

6. pregled oftalmologa, otorinolaringologa ili ortopeda specijaliste.
 

Oftalmološke usluge

Oftalmološke usluge podrazumevaju kontrolni pregled provere vida od strane specijaliste oftalmologa i sledeće oftalmološke usluge u toku osiguravajuće godine:

 

1. Nabavka okvira za naočare;

2. Nabavka dioptrijskih stakala ili kontaktnih sočiva.
 

Stomatološke usluge

Stomatološke usluge u podrazumevaju:

 

1. Preventivni tretman — uključuje rutinske preglede, stomatološke instrukcije, tretman fluorom.

2. Osnovni restorativni tretman - uključuje amalgamske i kompozitne plombe, kompomerne restauracije i vađenja.

3. Veći restorativni tretman uključuje punjenje korena, krunice i plombe, mostove (uključujući troškove laboratorije i anestezije), vađenje umnjaka, periodontalno skidanje kamenca i čišćenje korena, oralno hirurške intervencije.

4. Ortodontski tretman, modeli za analizu (uključujući panoralne rendgenske snimke), otisci, mobilni žični aparati (proteze).
 

Lekovi na recept i nalog

Lekovi na recept podrazumevaju lekove propisane od strane ovlašćenog lekara uz medicinsku indikaciju. Maksimalni iznos naknade, tj. limit za troškove lekova propisanih na recept, definisan je u polisi, s tim štoje maksimalno dozvoljeno odjednom propisati lekove u terapijskim dozama za narednih šezdeset (60) dana.

 

Fizikalna terapija

Fizikalna terapija, prema medicinskoj indikaciji, i ukoliko se sprovodi ambulantno ili bolnički podrazumeva:

 

1. Kineziterapiju,

2. Elektroterapiju,

3. Terapiju laserom,

4. Magnetoterapiju,

5. Ultrazvučnu terapiju,

6. Termoterapiju.
 

Terapijske tretmane iz oblasti fizikalne medicine mogu pružati samo kvalifikovani terapeuti. Samo u slučaju da je osigurano lice nepokretno, fizikalna terapija se može sprovesti i u kućnim uslovima, uz prethodno obavezno odobrenje Osiguravača.

 

Za sva dodatna pitanja stojimo Vam na raspolaganju,

Kontakt centar Triglav osiguranja 011/3305 150, kontaktcentar@triglav.rs
 

SVE ĆE BITI U REDU.