Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savete za bezbrižan svakodnevni život.

Zaposlenje

Vođa prodajne grupe

Usled poslovne ekspanzije u gradovima širom Srbije raspisujemo konkurs za radno mesto Vođa prodajne grupe. Idealni kandidati trebalo bi da imaju izražene prodajne i organizacione veštine, poseduju ambiciju i želju za uspehom, aktivni su vozači i poseduju vozačku dozvolu B kategorije i imaju osnovna znanja MS Office-a.

 

Osnovna zaduženja Vođe prodajne grupe:
 

- organizuje rad, rukovodi grupom zastupnika za prodaju,

- uspostavlja poslovne kontakte i radi neposredno na zaključivanju ugovora o osiguranju,

- bavi se istraživanjem tržišta osiguranja, razvojem i unapređenjem prodaje grupe zastupnika,

- radi na sopstvenom stručnom usavršavanju i razvoju grupe zastupnika kojom rukovodi,

- odgovoran je za izvršenje plana pripadajuće grupe zastupnika.

 

Prethodno iskustvo:
 

- Potrebno je iskustvo na poslovima pribave neživotnih osiguranja u trajanju od najmanje godinu dana.

 

Omogućujemo:
 

- Radni odnos u uspešnoj međunarodnoj kompaniji, lider u osiguranju u Adria regionu

- Adekvatnu zaradu i radno okruženje

- Mogućnost napredovanja

- Edukaciju i stalno usavršavanje u struci

 

Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na mejl adresu posao@triglav.rs.

Zastupnik prodaje

Usled poslovne ekspanzije u gradovima širom Srbije, raspisujemo konkurs za radno mesto Zastupnik prodaje. Idealni kandidati trebalo bi da imaju izražene prodajne i organizacione veštine, poseduju ambiciju i želju za uspehom, aktivni su vozači i poseduju vozačku dozvolu B kategorije i imaju osnovna znanja MS Office-a.

 

Osnovna zaduženja zastupnika prodaje:
 

- Uspostavlja poslovne kontakte;

- Zaključuje ugovore o osiguranju;

- Vrši naplatu premije osiguranja;

- Odgovoran je za izvršenje ličnog plana;

 

Radno iskustvo:
 

- Potrebno je iskustvo u poslovima prodaje.

- Poželjno je iskustvo na poslovima pribave neživotnih osiguranja u trajanju od godinu dana. 

 

Omogućujemo:
 

- Radni odnos u uspešnoj međunarodnoj kompaniji, lider u osiguranju u Adria regionu

- Adekvatnu zaradu i radno okruženje

- Mogućnost napredovanja

- Edukaciju i stalno usavršavanje u struci

 

Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na mejl adresu: posao@triglav.rs.

Analitičar/modelar proizvoda neživotnih osiguranja (m/ž)

 

Triglav osiguranje je deo Triglav grupe, međunarodne korporacije osnovane u Sloveniji sa tradicijom dugom 120 godina. Pored matičnog tržišta u Sloveniji, Triglav grupa posluje na još šest tržišta. Pouzdanost, sigurnost, stabilnost, brza isplata štete i visoka društvena odgovornost, jesu vrednosti koje su Triglav grupu postavile među najveće osiguravajuće grupacije u regionu jugoistočne Evrope.

 

Zbog poslovne ekspanzije raspisujemo konkurs za sledeću poziciju:

 

Analitičar/modelar proizvoda neživotnih osiguranja (m/ž)

Mesto rada: Beograd

 

Očekujemo:

 • Kandidate VII stepena stručne spreme tehničkog usmerenja (elektrotehničkog, mašinskog, građevinskog, organizacionog), prirodno-matematičkog, ekonomskog ili sl.)
 • Kandidate koji imaju dobre komunikativne veštine, sposobnost da odrede prioritete, timski su orijentisani, imaju sposobnost efikasnog rešavanja problema, odgovorni su, analitični, inovativni
 • Visok korisnički nivo poznavanja rada na računaru (MS Windows, MS Office)
 • Aktivno znanje jednog svetskog jezika – prednost engleski jezik

 

Poželjno:

 • Radno iskustvo na poslovima razvoja proizvoda neživotnog osiguranja (poznavanje strukture proizvoda i tarifa) i/ili u IT projektima u oblasti osiguranja (projektovanje, razvoj i održavanje programskih modula)

 

Opis osnovnih zaduženja:

 • učestvuje u izradi dokumentacije pri realizaciji razvojnih projekata a u skladu sa odgovarajućim procedurama Društva
 • u saradnji sa stručnim službama analizira poslovne zahteve prilikom razvoja, uvođenja novih i izmene postojećih proizvoda i na osnovu njih modelira proizvode za implementaciju u poslovne aplikacije
 • na osnovu poslovnih zahteva kreira zahteve ka isporučiocu aplikativnog rešenja
 • u saradnji sa IT službom učestvuje u projektovanju i izradi aplikativnih rešenja - kreiranje proizvoda

 

Omogućujemo:

 • Radni odnos u uspešnoj međunarodnoj kompaniji, lideru u osiguranju u Adria regionu
 • Adekvatnu zaradu i radno okruženje
 • Mogućnost napredovanja
 • Edukaciju i stalno usavršavanje u struci

 

Pozivamo Vas da nam pošaljete Vašu prijavu sa biografijom na mejl adresu posao@triglav.rs.

 

Unapred se zahvaljujemo svim kandidatima na dostavljenim CV-jevima. Ipak, napominjemo da će biti kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

 

Komercijalista – šalterski službenik (m/ž)

Triglav osiguranje je deo Triglav grupe, međunarodne korporacije osnovane u Sloveniji sa tradicijom dugom 120 godina. Pored matičnog tržišta u Sloveniji, Triglav grupa posluje na još šest tržišta. Pouzdanost, sigurnost, stabilnost, brza isplata štete i visoka društvena odgovornost, jesu vrednosti koje su Triglav grupu postavile među najveće osiguravajuće grupacije u regionu jugoistočne Evrope.

 

Zbog poslovne ekspanzije raspisujemo konkurs za sledeću poziciju:

 

Komercijalista – šalterski službenik (m/ž)

Mesto rada: Beograd

 

Očekujemo:

 • Kandidate sa iskustvom u prodaji, u industriji osiguranja
 • Kandidate koji imaju izražene komunikacione veštine, ciljno su orijentisani, imaju sposobnost efikasnog rešavanja problema, poseduju ambicioznost, inicijativu, upornost i fleksibilnost
 • Kandidate sa visokim korisničkim nivoom poznavanja rada na računaru
 • Kandidate sa aktivnim znanjem jednog svetskog jezika – prednost engleski jezik

 

Opis osnovnih zaduženja:

 • zaključuje ugovor (polise) osiguranja prema važećim tarifama i uslovima osiguranja
 • izrađuje ponude za osiguranje
 • obnavlja i uvećava portfelj osiguranja
 • prati naplatu premije osiguranja
 • odgovoran je za izvršenje ličnog plana
 • priprema potrebne podatke za izradu prodajnih i poslovnih analiza

 

Omogućujemo:

 • Radni odnos u uspešnoj međunarodnoj kompaniji, lideru u osiguranju u Adria regionu
 • Adekvatnu zaradu i radno okruženje
 • Mogućnost napredovanja
 • Edukaciju i stalno usavršavanje u struci

 

Pozivamo Vas da nam pošaljete Vašu prijavu sa biografijom na mejl adresu posao@triglav.rs.

 

Unapred se zahvaljujemo svim kandidatima na dostavljenim CV-jevima. Ipak, napominjemo da će biti kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

 

Konsultant za podršku korišćenja softverskih sistema u osiguranju (m/ž)

Triglav osiguranje je deo Triglav grupe, međunarodne korporacije osnovane u Sloveniji sa tradicijom dugom 120 godina. Pored matičnog tržišta u Sloveniji, Triglav grupa posluje na još šest tržišta. Pouzdanost, sigurnost, stabilnost, brza isplata štete i visoka društvena odgovornost, jesu vrednosti koje su Triglav grupu postavile među najveće osiguravajuće grupacije u regionu jugoistočne Evrope.

 

Zbog poslovne ekspanzije raspisujemo konkurs za sledeću poziciju:

 

Konsultant za podršku korišćenja softverskih sistema u osiguranju (m/ž)

Mesto rada: Beograd

 

Očekujemo:

 • Kandidate sa završenim fakultetom IT smera ili ekonomskim fakultetom, kao i studente završne godine studija ili master studija IT smerova ili ekonomskog fakulteta, sa ili bez radnog iskustva
 • Kandidate koji permanentno rade na svom obrazovanju, usavršavanju i sticanju novih znanja iz oblasti novih IT tehnologija;
 • Kandidate koji imaju sposobnost efikasnog rešavanja problema, izražene komunikacione veštine, timski su orijentisani, imaju sposobnost da odrede prioritete, analitični su i odgovorni
 • Visok korisnički nivo poznavanja rada na računaru
 • Aktivno znanje jednog svetskog jezika – prednost engleski jezik

 

Opis osnovnih zaduženja:

 • radi analizu zahteva korisnika za promenom postojećih i izradom novih funkcionalnosti informacionog sistema i definiše dokumentaciju zahteva za isporučioce aplikativnog softvera;
 • radi na testiranju implementiranih aplikativnih promena i novih aplikativnih celina (pisanje test case-ova i sprovođenje testova samostalno i sa korisnicima);
 • piše novu i održava postojeću korisničku dokumentaciju implementiranih izmena i novih funkcionalnosti aplikativnog softvera;
 • radi na aktivnostima prvog nivoa podrške korisnicima (analiza problema koji su postavljeni na tiketing sistem od strane korisnika aplikativnih sistema, samostalno rešavanje korisničkih zahteva ili prosleđivanje zahteva internim ili spoljnim saradnicima koji su nadležni za konkretan zahtev);
 • pružanje pomoći korisnicima za upotrebu aplikativnih celina kao i dijagnostika i otklanjanje eventualnih problema koji su nastali prilikom korišćenja aplikativnih celina;
 • radi na redovnim, periodičnim i ad hoc obradama podataka; 
 • radi na kreiranju redovnih, periodičnih i ad hoc izveštaja;
 • permanentno radi na svom obrazovanju, usavršavanju i sticanju novih znanja iz oblasti osiguranja i IT tehnologija;
 • učestvuje u izradi radnih procedura i uputstava iz delokruga odgovornosti IT podrške;
 • radi na izradi i održavanju dokumenata o planskim i vanrednim zadacima iz delokruga svojih radnih odgovornosti i redovno izveštavanje nadređenog funkcionalnog menadžera;

 

Omogućujemo:

 • Radni odnos u uspešnoj međunarodnoj kompaniji, lideru u osiguranju u Adria regionu
 • Adekvatnu zaradu i radno okruženje
 • Mogućnost napredovanja
 • Edukaciju i stalno usavršavanje u struci

 

Pozivamo Vas da nam pošaljete Vašu prijavu sa biografijom na mejl adresu posao@triglav.rs.

 

Unapred se zahvaljujemo svim kandidatima na dostavljenim CV-jevima. Ipak, napominjemo da će biti kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

 

Koordinator zdravstvenog osiguranja (m/ž)

Triglav osiguranje je deo Triglav grupe, međunarodne korporacije osnovane u Sloveniji sa tradicijom dugom 120 godina. Pored matičnog tržišta u Sloveniji, Triglav grupa posluje na još šest tržišta. Pouzdanost, sigurnost, stabilnost, brza isplata štete i visoka društvena odgovornost, jesu vrednosti koje su Triglav grupu postavile među najveće osiguravajuće grupacije u regionu jugoistočne Evrope.

 

Zbog poslovne ekspanzije raspisujemo konkurs za sledeću poziciju:

 

Koordinator zdravstvenog osiguranja (m/ž)

Mesto rada: Beograd

 

Očekujemo:

 • Kandidate VI stepena stručne spreme
 • Poznavanje poslova sprovođenja zdravstvenog osiguranja ili osiguranja lica (životno osiguranje, putno osiguranje)
 • Visok korisnički nivo poznavanja rada na računaru (MS Windows, MS Office, Internet)
 • Aktivno znanje engleskog jezika – konverzacijski nivo
 • Kandidate koji poseduju odgovornost, sistematičnost, pouzdanost, organizovanost u radu, skloni su preuzimanju inicijative i timskom radu

 

Radno iskustvo:

 • Poželjno dve godine radnog iskustva u oblasti zdravstvenog osiguranja ili u oblasti osiguranja lica (životnog ili putnog osiguranja)

 

Opis osnovnih zaduženja:

 • organizacija, koordinacija i nadzor nad radom saradnika za podršku prodaje;
 • komunikacija i pružanje podrške prodajnim kanalima;
 • rešavanje problema u tehnologiji sprovođenja zdravstvenog osiguranja;
 • kontrola sprovođenja zdravstvenog osiguranja u delu saradnje sa davaocima zdravstvenih usluga (medicinskim ustanovama), medicinskog kontakt centra, kao i drugih poverenih poslova;
 • vođenje evidencije i sprovođenje plana širenja mreže davaoca zdravstvenih usluga;
 • priprema potrebnih podataka za izradu prodajnih i poslovnih analiza;

 

Omogućujemo:

 • Radni odnos u uspešnoj međunarodnoj kompaniji, lider u osiguranju u Adria regionu
 • Adekvatnu zaradu i radno okruženje
 • Mogućnost napredovanja
 • Edukaciju i stalno usavršavanje u struci

 

Pozivamo Vas da nam pošaljete Vašu prijavu sa biografijom na mejl adresu posao@triglav.rs.

 

Unapred se zahvaljujemo svim kandidatima na dostavljenim CV-jevima. Ipak, napominjemo da će biti kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

 

Marketing menadžer (m/ž)

Triglav osiguranje je deo Triglav grupe, međunarodne korporacije osnovane u Sloveniji sa tradicijom dugom 120 godina. Pored matičnog tržišta u Sloveniji, Triglav grupa posluje na još šest tržišta. Pouzdanost, sigurnost, stabilnost, brza isplata štete i visoka društvena odgovornost, jesu vrednosti koje su Triglav grupu postavile među najveće osiguravajuće grupacije u regionu jugoistočne Evrope.

 

Zbog poslovne ekspanzije raspisujemo konkurs za sledeću poziciju:

 

Marketing menadžer (m/ž)

Mesto rada: Beograd

 

Očekujemo:

 • VSS iz oblasti marketinga, komunikacije, biznisa i sličnih oblasti
 • Prethodno radno iskustvo minimum 3 godine na poslovima marketinga
 • Razumevanje digitalnog marketinga
 • Analitičke sposobnosti i pažnja za detalje
 • Odlične komunikacione sposobnosti
 • Dobre organizacione sposobnosti i samoinicijativa

 

Opis osnovnih zaduženja:

 • predlaže, prati i sprovodi ugovore koji imaju za predmet marketinški nastup Društva i njegovih usluga - sarađuje u pripremi medija planova i izboru medija namenjenih promociji Društva i promociji proizvoda;
 • učestvuje u organizovanju konferencija za štampu i drugih PR aktivnosti i prati efekte realizacije promotivnih i drugih marketinških aktivnosti;
 • predlaže i prati proces kreiranja i produkcije promotivnog materijala namenjenog promociji Društva i promociji usluga (proizvoda): lifleta, brošura, flajera, banera; reklamnih objekata, oglasnih rešenja za potrebe svih vrsta medija (TV, Radio, Print, Outdoor, Internet...) i sl.
 • stara se o ažuriranju web sajta; priprema i postavlja sadržaje za digitalne kampanje preko različitih online platformi, komunicira sa pratiocima na socijalnim mrežama
 • predlaže i sprovodi događaje čija svrha je promocija Društva: jubileje, kompanijske proslave;
 • predlaže komunikacijsku strategiju i prati njene efekte, stara se o pravilnoj primeni komunikacijskog kodeksa Zavarovalnice Triglav i obavlja poslove informisanja u Društvu – interna komunikacija;
 • predlaže i sprovodi društveno odgovorne projekte;
 • sarađuje sa spoljnim saradnicima angažovanim na poslovima marketinških aktivnosti;
 • osmišljava kampanje za promociju proizvoda, priprema predloge za unapređenje prodaje i rad na većoj prepoznatljivosti produkata na tržištu;
 • predlaže i sprovodi programe za povećanje i nagrađivanje lojalnosti.

 

Omogućujemo:

 • Radni odnos u uspešnoj međunarodnoj kompaniji, lideru u osiguranju u Adria regionu
 • Adekvatnu zaradu i radno okruženje
 • Mogućnost napredovanja
 • Edukaciju i stalno usavršavanje u struci

 

Pozivamo Vas da nam pošaljete Vašu prijavu sa biografijom na mejl adresu posao@triglav.rs.

 

Unapred se zahvaljujemo svim kandidatima na dostavljenim CV-jevima. Ipak, napominjemo da će biti kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

 

 

Menadžer prodaje (m/ž)

Prilika

 

Na području prodaje osiguranja

 

Na teritoriji Vojvodine

 

Triglav osiguranje je deo Triglav grupe, međunarodne korporacije osnovane u Sloveniji sa tradicijom dugom 120 godina. Pored matičnog tržišta u Sloveniji, Triglav grupa posluje na još šest tržišta. Pouzdanost, sigurnost, stabilnost, brza isplata štete i visoka društvena odgovornost, jesu vrednosti koje su Triglav grupu postavile među najveće osiguravajuće grupacije u regionu jugoistočne Evrope.

 

Zbog poslovne ekspanzije raspisujemo konkurs za radno mesto:

 

Menadžer prodaje (m/ž)

Mesto rada: Novi Sad

 

Očekujemo:

 • Kandidate najmanje VI stepena stručne spreme;
 • Kandidate koji su ciljno orijentisani i poseduju kreativnost, ambicioznost, inicijativu, upornost, komunikativnost i fleksibilnost;
 • Poznavanja rada na računaru;
 • Znanje jednog svetskog jezika;
 • Posedovanje vozačke dozvole B kategorije (aktivan vozač).

 

Opis osnovnih zaduženja:

 • Organizuje rad, rukovodi radom grupe zastupnika za prodaju životnih i/ili neživotnih osiguranja;
 • Odgovoran je za rad i izvršenje plana pripadajuće mu grupe zastupnika;
 • Proširuje terensku mrežu novim zastupnicima i posrednicima;
 • Odgovoran je za izvršenje ličnog plana;
 • Razvija i unapređuje prodaju i kontaktira potencijalne osiguranike;
 • Zaključuje nove i obnavlja stare ugovore o osiguranju;
 • Daje predloge za nove ugovore sa eksternim kanalima prodaje;
 • Neposredno obučava članove svog tima zastupnika za sprovođenje osiguranja na terenu;
 • Priprema potrebne podatke za izradu prodajnih i poslovnih analiza.

 

Radno iskustvo:

 • Potrebno radno iskustvo u prodaji u industriji osiguranja;
 • Poželjno radno iskustvo na rukovodećim poslovima u prodaji.

 

Omogućujemo:

 • Radni odnos u uspešnoj međunarodnoj kompaniji, lider u osiguranju u Adria regionu
 • Adekvatnu zaradu i radno okruženje
 • Mogućnost napredovanja
 • Edukaciju i stalno usavršavanje u struci

 

Pozivamo Vas da nam pošaljete Vašu prijavu sa biografijom na mejl adresu posao@triglav.rs.

 

Unapred se zahvaljujemo svim kandidatima na dostavljenim CV-jevima. Ipak, napominjemo da će biti kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

 

Menadžer za podršku razvoja zdravstvenog osiguranja (m/ž)

Triglav osiguranje je deo Triglav grupe, međunarodne korporacije osnovane u Sloveniji sa tradicijom dugom 120 godina. Pored matičnog tržišta u Sloveniji, Triglav grupa posluje na još šest tržišta. Pouzdanost, sigurnost, stabilnost, brza isplata štete i visoka društvena odgovornost, jesu vrednosti koje su Triglav grupu postavile među najveće osiguravajuće grupacije u regionu jugoistočne Evrope.

 

Zbog poslovne ekspanzije raspisujemo konkurs za sledeću poziciju:

Menadžer za podršku razvoja zdravstvenog osiguranja (m/ž)

Mesto rada: Beograd

 

Očekujemo:

 • Kandidate VII/VI stepena stručne spreme
 • Najmanje 3 godine radnog iskustva na poslovima osiguranja lica (životnog osiguranja, osiguranja od nezgode i sl). Prednost imaju kandidati sa iskustvom u zdravstvenom osiguranju
 • Kandidate koji imaju dobre komunikativne veštine, dobro se snalaze u radu pod pritiskom, posvećeni su ostvarenju zadatih ciljeva, imaju sposobnost efikasnog rešavanja problema, uporni su i odgovorni
 • Visok korisnički nivo poznavanja rada na računaru
 • Aktivno znanje jednog svetskog jezika – prednost engleski jezik

 

Opis osnovnih zaduženja:

 • radi na unapređenju prodaje, poslovnih procesa i efikasnosti u oblasti zdravstvenih osiguranja;
 • aktivno doprinosi ostvarenju planova prodaje zdravstvenih osiguranja - inicira i koordinira prodajne aktivnosti u cilju poboljšanja prodaje zdravstvenih osiguranja; učestvuje u kontaktima sa potencijalnim i postojećim ugovaračima osiguranja i saradnicima na poslovima ugovaranja zdravstvenog osiguranja - prezentuje proizvode/programe zdravstvenih osiguranja;
 • radi na širenju mreže zdravstvenih ustanova, kao i unapređenju kvaliteta usluga davaoca zdravstvenih usluga ka osiguranicima Društva;
 • daje stručna uputstva, pomoć i mišljenja po pitanjima iz delokruga rada - pruža podršku pri izradi i unapređenju tehnoloških rešenja za sprovođenje zdravstvenih osiguranja;
 • sačinjava analize poslovnih rezultata osiguranja iz delokruga rada i predlaže mere za poboljšanje tih rezultata.

 

Omogućujemo:

 • Radni odnos u uspešnoj međunarodnoj kompaniji, lider u osiguranju u Adria regionu
 • Adekvatnu zaradu i radno okruženje
 • Mogućnost napredovanja
 • Edukaciju i stalno usavršavanje u struci

 

Pozivamo Vas da nam pošaljete Vašu prijavu sa biografijom na mejl adresu posao@triglav.rs.

 

Unapred se zahvaljujemo svim kandidatima na dostavljenim CV-jevima. Ipak, napominjemo da će biti kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

 

NET, Python i TSQL developer (m/ž)

Triglav osiguranje je deo Triglav grupe, međunarodne korporacije osnovane u Sloveniji sa tradicijom dugom 120 godina. Pored matičnog tržišta u Sloveniji, Triglav grupa posluje na još šest tržišta. Pouzdanost, sigurnost, stabilnost, brza isplata štete i visoka društvena odgovornost, jesu vrednosti koje su Triglav grupu postavile među najveće osiguravajuće grupacije u regionu jugoistočne Evrope.

 

Zbog poslovne ekspanzije raspisujemo konkurs za sledeću poziciju:

 

NET, Python i TSQL developer (m/ž)

Mesto rada: Beograd

 

Očekujemo:

 • Kandidate sa završenim fakultetom IT smera (Fakultet organizacionih nauka, Prirodno-matematički fakultet, Elektrotehnički fakultet, Tehnički fakultet), kao i studente završne godine studija ili master studija IT smerova, sa ili bez radnog iskustva
 • Kandidate koji permanentno rade na svom obrazovanju, usavršavanju i sticanju novih znanja iz oblasti novih IT tehnologija
 • Kandidate koji imaju kritičko analitičko razmišljanje, samomotivisani su, ciljno orijentisani, koji imaju sposobnost da odrede prioritete, timski su orijentisani
 • Visok korisnički nivo poznavanja rada na računaru; poznavanje odgovarajućih razvojnih tehnologija
 • Aktivno znanje jednog svetskog jezika – prednost engleski jezik

 

Opis osnovnih zaduženja:

 • radi na razvoju aplikativnih sistema baziranih na C#, .NET MVC, .NET Core, Python, JavaScript, CSS, HTML5 tehnologijama,
 • radi na razvoju Data Warehouse, BI sistema, Machine Learning sistema,
 • radi analizu zahteva korisnika za promenom postojećih i izradom novih funkcionalnosti informacionog sistema i definiše tehničku dokumentaciju zahteva za isporučioce aplikativnog softvera;
 • radi na testiranju implementiranih aplikativnih promena i novih aplikativnih celina (pisanje test case-ova i sprovođenje testova samostalno i sa korisnicima);
 • piše novu i održava postojeću tehničku i korisničku dokumentaciju implementiranih izmena i novih funkcionalnosti aplikativnog softvera;
 • učestvuje u postavljanju novih verzija na testnom, predprodukcionom i produkcionom okruženju;
 • radi na aktivnostima drugog nivoa podrške korisnicima (analiza problema koji su prosleđeni na II nivo podrške korisnicima, samostalno rešavanje korisničkih zahteva ili prosleđivanje zahteva spoljnim saradnicima koji su nadležni za konkretan zahtev);
 • pružanje pomoći korisnicima za upotrebu aplikativnih celina kao i dijagnostika i otklanjanje eventualnih problema koji su nastali prilikom korišćenja aplikativnih celina;
 • radi na redovnim, periodičnim i ad hoc obradama podataka korišćenjem TSQL-a za MS SQL Server i DB2; 
 • radi na kreiranju redovnih, periodičnih i ad hoc izveštaja (Excel, SSRS, Power BI);
 • učestvuje u izradi radnih procedura i uputstava iz delokruga odgovornosti IT-ja;
 • radi na izradi i održavanju dokumenata o planskim i vanrednim zadacima iz delokruga svojih radnih odgovornosti i redovno izveštavanje nadređenog funkcionalnog menadžera.

 

Omogućujemo:

 • Radni odnos u uspešnoj međunarodnoj kompaniji, lideru u osiguranju u Adria regionu
 • Adekvatnu zaradu i radno okruženje
 • Mogućnost napredovanja
 • Edukaciju i stalno usavršavanje u struci

 

Pozivamo Vas da nam pošaljete Vašu prijavu sa biografijom na mejl adresu posao@triglav.rs.

 

Unapred se zahvaljujemo svim kandidatima na dostavljenim CV-jevima. Ipak, napominjemo da će biti kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

 

 

Saradnik za tehničko administrativne poslove (m/ž)

Triglav osiguranje je deo Triglav grupe, međunarodne korporacije osnovane u Sloveniji sa tradicijom dugom 120 godina. Pored matičnog tržišta u Sloveniji, Triglav grupa posluje na još šest tržišta. Pouzdanost, sigurnost, stabilnost, brza isplata štete i visoka društvena odgovornost, jesu vrednosti koje su Triglav grupu postavile među najveće osiguravajuće grupacije u regionu jugoistočne Evrope.

 

Raspisujemo konkurs za radno mesto:

 

Saradnik za tehničko administrativne poslove (m/ž)

Mesto rada: Beograd

 

Očekujemo:

 • kandidate sa najmanje IV stepenom stručne spreme
 • iskustvo na administrativnim poslovima, poželjno iskustvo u radu u osiguravajućoj industriji
 • kandidate koji su ciljno orijentisani i veoma dobro organizovani, precizni i sistematični u radu, poseduju inicijativu, upornost, komunikativnost i fleksibilnost;
 • visok korisnički nivo poznavanja rada na računaru - odlično poznavanje excela i dobra informatička pismenost

 

Opis osnovnih zaduženja:

 • Ažurno prosleđivanje i provera ispravnosti dokumentacije za zaposlenje novih zastupnika, kontrola obezbeđenosti saglasnosti neposrednih rukovodilaca;
 • Praćenje isteka ugovora o radu za zastupnike interne prodaje i priprema pravovremene dokumentacije za produženja ugovora o radu uz obezbeđivanja neophodnih saglasnosti;
 • Struktuiranje izveštaja o Vođama prodajnih grupa i članovima njihovih timova, kao i redovno izveštavanje neposrednih rukovodilaca;
 • Saradnja sa IT službom vezano za otvaranje zastupničkih šifri;
 • Saradnja sa HR odeljenjem i vođenje mesečnih karneta;
 • Obračun zarada za zastupnike interne prodaje;
 • Ad hoc i periodične analize rezultata zaposlenih;
 • Prijem faktura, obrada i potvrđivanje;
 • Podrška realizaciji projekata Triglav osiguranja a.d.o;
 • Ad hoc administrativni poslovi.

 

Omogućujemo:

 • radni odnos po osnovu Ugovora o radu u uspešnoj međunarodnoj kompaniji, lider u osiguranju u Adria regionu
 • adekvatnu zaradu i radno okruženje
 • mogućnost napredovanja
 • edukacija i stalno usavršavanje u struci

 

Pozivamo Vas da nam pošaljete Vašu prijavu sa biografijom na mejl adresu posao@triglav.rs.

 

Unapred se zahvaljujemo svim kandidatima na dostavljenim CV-jevima. Ipak, napominjemo da će biti kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

 

Šef ekspoziture (m/ž)

Prilika

 

Na području prodaje osiguranja


Triglav osiguranje je deo Triglav grupe, međunarodne korporacije osnovane u Sloveniji sa tradicijom dugom 120 godina. Pored matičnog tržišta u Sloveniji, Triglav grupa posluje na još šest tržišta. Pouzdanost, sigurnost, stabilnost, brza isplata štete i visoka društvena odgovornost, jesu vrednosti koje su Triglav grupu postavile među najveće osiguravajuće grupacije u regionu jugoistočne Evrope.

 

Raspisujemo konkurs za radno mesto:

 

Šef ekspoziture (m/ž)

Mesto rada: Pančevo

 

Očekujemo:

 • kandidate sa najmanje VI stepenom stručne spreme
 • kandidate koji su ciljno orijentisani i poseduju kreativnost, ambicioznost, inicijativu, upornost, komunikativnost i fleksibilnost
 • lidere koji znaju da organizuju, koordinišu i kontrolišu izvršavanje poslova prodaje i rad zaposlenih u timu
 • visok korisnički nivo poznavanja rada na računaru
 • aktivno znanje jednog svetskog jezika
 • posedovanje vozačke dozvole B kategorije (aktivan vozač)

 

Opis osnovnih zaduženja:

 • organizuje, koordinira i kontroliše izvršavanje poslova prodaje i rad zaposlenih u okviru organizacionog dela
 • obezbeđuje ostvarivanje kontakata sa ugovaračima osiguranja
 • učestvuje u kontaktima sa potencijalnim i postojećim ugovaračima osiguranja i saradnicima na poslovima ugovaranja osiguranja
 • priprema plan Ekspoziture i sarađuje kod pripreme planova Društva
 • odgovoran je za izvršenje plana premije osiguranja
 • sačinjava analize poslovnih rezultata osiguranja iz delokruga rada i predlaže mere za poboljšanje tih rezultata
 • daje stručna uputstva, pomoć i mišljenja iz delokruga rada

 

Radno iskustvo:

 • Poželjno radno iskustvo u industriji osiguranja
 • Poželjno radno iskustvo na rukovodećim poslovima u prodaji
 • Poželjno višegodišnje radno iskustvo u direktnoj prodaji

 

Omogućujemo:

 • radni odnos po osnovu Ugovora o radu u uspešnoj međunarodnoj kompaniji, lider u osiguranju u Adria regionu
 • adekvatnu zaradu i radno okruženje
 • mogućnost napredovanja
 • edukacija i stalno usavršavanje u struci

 

Pozivamo Vas da nam pošaljete Vašu prijavu sa biografijom na mejl adresu posao@triglav.rs.

 

Unapred se zahvaljujemo svim kandidatima na dostavljenim CV-jevima. Ipak, napominjemo da će biti kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

 

 

Šef ekspoziture (m/ž)

Prilika

 

Na području prodaje osiguranja

 

Triglav osiguranje je deo Triglav grupe, međunarodne korporacije osnovane u Sloveniji sa tradicijom dugom 120 godina. Pored matičnog tržišta u Sloveniji, Triglav grupa posluje na još šest tržišta. Pouzdanost, sigurnost, stabilnost, brza isplata štete i visoka društvena odgovornost, jesu vrednosti koje su Triglav grupu postavile među najveće osiguravajuće grupacije u regionu jugoistočne Evrope.

 

Zbog poslovne ekspanzije raspisujemo konkurs za radno mesto:

 

Šef ekspoziture (m/ž)

Mesto rada: Požarevac

 

Očekujemo:

 • kandidate sa najmanje VI stepenom stručne spreme;
 • iskustvo na rukovodećim poslovima;
 • kandidate koji su ciljno orijentisani i poseduju kreativnost, ambicioznost, inicijativu, upornost, komunikativnost i fleksibilnost;
 • lidere koji znaju da organizuju, koordinišu i kontrolišu izvršavanje poslova prodaje i rad zaposlenih u timu;
 • visok korisnički nivo poznavanja rada na računaru;
 • aktivno znanje jednog svetskog jezika;
 • posedovanje vozačke dozvole B kategorije (aktivan vozač).

 

Opis osnovnih zaduženja:

 • organizuje, koordinira i kontroliše izvršavanje poslova prodaje i rad zaposlenih u okviru organizacionog dela;
 • obezbeđuje ostvarivanje kontakata sa ugovaračima osiguranja;
 • učestvuje u kontaktima sa potencijalnim i postojećim ugovaračima osiguranja i saradnicima na poslovima ugovaranja osiguranja;
 • priprema plan Ekspoziture i sarađuje kod pripreme planova Društva;
 • sačinjava analize poslovnih rezultata osiguranja iz delokruga rada i predlaže mere za poboljšanje tih rezultata;
 • odgovoran je za izvršenje plana premije osiguranja;
 • daje stručna uputstva, pomoć i mišljenja iz delokruga rada;
 • predlaže raspoređivanje i nagrađivanje zaposlenih;
 • odgovoran je za pravilnu primenu zakona, opštih i pojedinačnih akata, odluka organa upravljanja i poštovanje struke osiguranja;
 • stara se o stručnoj i organizacionoj povezanosti sa ostalim organizacionim jedinicama i stručnim službama matičnog društva.

 

Radno iskustvo:

 • Poželjno radno iskustvo u industriji osiguranja
 • Poželjno radno iskustvo na rukovodećim poslovima u prodaji
 • Poželjno višegodišnje radno iskustvo u direktnoj prodaji

 

Omogućujemo:

 • radni odnos po osnovu Ugovora o radu u uspešnoj međunarodnoj kompaniji, lider u osiguranju u Adria regionu
 • adekvatnu zaradu i radno okruženje
 • mogućnost napredovanja
 • edukacija i stalno usavršavanje u struci

 

Pozivamo Vas da nam pošaljete Vašu prijavu sa biografijom na mejl adresu posao@triglav.rs.

 

Unapred se zahvaljujemo svim kandidatima na dostavljenim CV-jevima. Ipak, napominjemo da će biti kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

 

Zastupnik prodaje (m/ž)

Prilika

 

Na području prodaje osiguranja

 

Na teritoriji Vojvodine

 

Triglav osiguranje je deo Triglav grupe, međunarodne korporacije osnovane u Sloveniji sa tradicijom dugom 120 godina. Pored matičnog tržišta u Sloveniji, Triglav grupa posluje na još šest tržišta. Pouzdanost, sigurnost, stabilnost, brza isplata štete i visoka društvena odgovornost, jesu vrednosti koje su Triglav grupu postavile među najveće osiguravajuće grupacije u regionu jugoistočne Evrope.

 

Zbog poslovne ekspanzije raspisujemo konkurs za radno mesto:

 

Zastupnik prodaje (m/ž)

Mesto rada: Novi Sad

 

Očekujemo:

 • Kandidate koji imaju izražene prodajne i organizacione veštine;
 • Poseduju ambiciju i želju za uspehom;
 • Aktivni su vozači (vozačka dozvola B kategorije);
 • Imaju osnovna znanja MS Office-a.

 

Opis osnovnih zaduženja:

 • Uspostavlja poslovne kontakte;
 • Zaključuje ugovore o osiguranju;
 • Vrši naplatu premije osiguranja;
 • Odgovoran je za izvršenje ličnog plana.

 

Radno iskustvo:

 • Potrebno je radno iskustvo u direktnoj prodaji;
 • Poželjno je radno iskustvo u poslovima prodaje osiguranja.

 

Omogućujemo:

 • Radni odnos u uspešnoj međunarodnoj kompaniji, lider u osiguranju u Adria regionu
 • Adekvatnu zaradu i radno okruženje
 • Mogućnost napredovanja
 • Edukaciju i stalno usavršavanje u struci

 

Pozivamo Vas da nam pošaljete Vašu prijavu sa biografijom na mejl adresu posao@triglav.rs.

 

Unapred se zahvaljujemo svim kandidatima na dostavljenim CV-jevima. Ipak, napominjemo da će biti kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.