Osnovne smernice poslovanja - Triglav Osiguranje a.d.o.

Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savete za bezbrižan svakodnevni život.

Triglav Grupa svojom vizijom, vrednostima i strateškim ciljevima određuje put u pravcu savremene, digitalne i dinamične osiguravajuće – finansijske grupacije

 

Osnovne smernice poslovanja

„Triglav Osiguranje“ a.d.o. Beograd

 

Naša misija  - je da STVARAMO BEZBEDNIJU BUDUĆNOST.
 

Naša vizija  - slika naše budućnosti je da dinamično razvijamo nove načine poslovanja koji su osnova našeg odgovornog dugoročnog razvoja, a istovremeno poslujemo profitabilno i bezbedno.
 

Naše vrednosti – su deo naše korporativne kulture. Svakodnevno ih ostvarujemo u međusobnim odnosima sa okolinom. Vode nas i povezuju, a istovremeno su važan deo naše prepoznatljivosti.
 

Bezbednost: brinemo o svojim klijentima i njihovim najbližima. Kvalitetnim osiguranjem i uslugama kao i upravljanjem imovinom povećavamo njihovu finansijsku bezbednost.Efikasnim upravljanjem rizicima omogućavamo bezbednost poslovanja.
 

Odgovornost: Preuzimamo odgovornost i očekujemo je od svojih partnera. Odgovorni smo prema ljudima, prirodnoj i drušvenoj sredini, kao i prema vlasnicima. Na raspolaganju smo pravovremeno i pouzdano. Postupamo kao da smo i sami klijenti.
 

Stručnost: Kao vrhunski stručno obučeni zaposleni, nosioci smo razvoja kvalitetnih i celokupnih osiguravajućih usluga.
 

Jednostavnost: Ubeđeni smo da je jednostavnost prednost, pa se za nju zalažemo.
 

Savremenost: Usredsređenost na klijente i tehnološki razvoj podstiče nas na uvođenje naprednih pristupa poslovanju. Otvorenošću za nove ideje, razumevanjem različitosti, saradnjom i sluhom za potrebe generacija, prevazilazimo poslovne izazove savremenog vremena. Na odgovoran način razvijamo i isprobavamo inovativna rešenja.
 

 

Politika kvaliteta – Osnovni ciljevi sistema kvaliteta preduslov su razvoja i pružanja visoko kvalitetnih usluga za sve vrste osiguranja, blagovremeno i sa najmanjim troškovima. Stoga permanentno uvodimo standarde u oblasti sistema upravljanja menadžmentom, upravljanja prigovorima, zaštiti i bezbednosti informacija, posebno zaštiti podataka o ličnosti,  zaštiti zdravlja i bezbednosti na radu...  

 

Kodeks Triglav Grupe – Prikupili smo i predstavili na jednom mestu, etičke standarde ponašanja u Triglav Grupi, koji su usaglašeni sa vizijom, misijom, kulturom i ciljevima Triglav Osiguranja. Etički rad je osnov na kome gradimo našu budućnost, a poverenje je ključ kojim se ostvaruje vizija. Odgovornost za ponašenje na svim položajima i u različitim okolnostima snosi svako od nas, a Kodeks je vodilja za jačanje poštenog ponašanja u odnosu prema našem okruženju, saradnicima, a prvenstveno, prema nama samima.