Politika SUZZBR-OHSAS 45001 - Triglav Osiguranje a.d.o.

Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savete za bezbrižan svakodnevni život.

Politika SUZZBR-OHSAS 45001

POLITIKA ZAŠTITE ZDRAVLJA I BEZBEDNOSTI NA RADU

 

Mi smo u potpunosti posvećeni vrhunskom kvalitetu u svim segmentima svog poslovnog sistema.
 

Dosledno u praksi sprovodimo princip maksimalno moguće zaštite zdravlja i bezbednosti na radu, kako svojih zaposlenih, tako i svojih poslovnih partnera i svih drugih zainteresovanih strana.
 

Osnovne postavke ovog koncepta zaštite zdravlja i bezbednosti na radu su:

  1. preduzimanje neophodnih, ali praktično mogućih, organizacionih i drugih mera, da se eliminišu rizici, koji mogu dovesti do povreda ili ugrožavanja zdravlja i bezbednosti ljudi, na svim radnim mestima i u drugim radnim sredinama;
  2. svođenje rizika na prihvatljiv nivo, ako nije moguća njegova eliminacija, i upoznavanje  zaposlenih sa prihvaćenim rizicima;
  3. dosledna primena svih relevantnih zakona i drugih propisa, kao minimalnih zahteva za uspostavljanje sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu;
  4. stalna aktivnost najvišeg rukovodstva na redovnom preispitivanju i usavršavanju sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu i njegovom prilagođavanju aktuelnim potrebama;
  5. uključivanje zaposlenih u identifikaciju opasnosti i štetnosti, kao i u procenu rizika, i motivisanje za predlaganje mera za upravljanje rizikom, posebno sa aspekta prethodnog iskustva i dokumentovanih slučajeva akcidenata i  incidenata;
  6. stalno preispitivanje i usavršavanje sistema motivacije zaposlenih i povećanja njihovog poverenja u rad Organizacije.

 

Svoju opredeljenost za postizanje realnih ciljeva u zaštiti zdravlja i povećanja bezbednosti na radu pokazujemo i obezbeđivanjem ergonomskih uslova rada i izgradnjom prijatne radne atmosfere u poslovanju, čime ostvarujemo pretpostavke za potpunu posvećenost zaposlenih odgovornom i bezbednom obavljanju svih izvršnih poslovnih procesa.
 

Stalnim obrazovanjem zaposlenih, kroz specijalističku obuku, podižemo nivo njihovog znanja i svesti, a time i odgovornosti za kvalitetno obavljanje poslovnih aktivnosti. Kroz očuvanje i poboljšanje kvaliteta radne sredine trudimo se da što više širimo i unapređujemo bezbednosnu kulturu i kulturu zaštite zdravlja.
 

 ISO 45001:2018