Politika prigovora ISO 10002

 

POLITIKA

POSTUPANJA PO PRIGOVORIMA KORISNIKA OSIGURANJA

 

Najviše rukovodstvo donosi Politiku postupanja po prigovorama koja je eksplicitno fokusirana na korisnika osiguranja.
 

Politika je dostupna korisnicima osiguranja i drugim zainteresovanim stranama.
 

Politikom se utvrđuje i sprovodi efikasan i efektivan  način rešavanja prigovora.
 

Politika se fokusira na povećanje zadovoljstva korisnika usluga osiguranja.
 

Svi zaposleni moraju da budu upoznati sa politikom i uključeni u proces rešavanja prigovora.

Dostavljanje prigovora, istraga i odluka o prigovoru neće izazvati diskriminaciju podnosioca prigovora.

 

ISO 10002:2016