Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savete za bezbrižan svakodnevni život.

Politika prigovora ISO 10002

 

POLITIKA

POSTUPANJA PO PRIGOVORIMA KORISNIKA OSIGURANJA

 

Najviše rukovodstvo donosi Politiku postupanja po prigovorama koja je eksplicitno fokusirana na korisnika osiguranja.
 

Politika je dostupna korisnicima osiguranja i drugim zainteresovanim stranama.
 

Politikom se utvrđuje i sprovodi efikasan i efektivan  način rešavanja prigovora.
 

Politika se fokusira na povećanje zadovoljstva korisnika usluga osiguranja.
 

Svi zaposleni moraju da budu upoznati sa politikom i uključeni u proces rešavanja prigovora.

Dostavljanje prigovora, istraga i odluka o prigovoru neće izazvati diskriminaciju podnosioca prigovora.

 

ISO 10002:2016