Predložena dividenda za akcionare Zavarovalnice Triglav

29. 3. 2018

Nadzorni odbor je prihvatio revidirani godišnji izveštaj za Triglav grupu i matično društvo za 2017. godinu

 

Nadzorni odbor Zavarovalnice Triglav je na sednici 29. 3. 2018. prihvatio revidirani godišnji izveštaj za Triglav grupu i za matično društvo za 2017. godinu.  Izveštaj će u skladu s finansijskim kalendarom biti objavljen 30. 3. 2018. Nadzorni odbor je prihvatio i predlog Uprave o izmeni politike upravljanja kapitalom Triglav grupe i izmeni politike dividendi kao njenom delu. Predlog visine dividende za 2017. godinu usklađen je sa time i predstavlja osnov za buduće održivo sprovođenje politike dividendi Zavarovalnice Triglav. Nadzorni odbor i Uprava predložiće Skupštini akcionara Zavarovalnice da se deo neto dobiti u visini od 56.837.870,00 EUR upotrebi za isplatu dividende, što predstavlja 82% konsolidovane neto dobiti za 2017. godinu. Predložena visina isplate dividende po akciji za 2017. jeste 2,50 EUR bruto po akciji.

 

Zavarovalnica Triglav sprovodi atraktivnu i održivu politiku dividendi. Deo konsolidovane neto dobiti iz prethodne godine namenjen isplati dividende iznosi najmanje 50%, a pri tome će Zavarovalnica nastojati da akcionarima isplati dividendu koja nije niža od dividende iz prošle godine.

 

Kao i do sada tako i ubuduće sprovođenje će biti podređeno srednjoročnom održivom ostvarenju ciljne adekvatnosti kapitala Triglav grupe. Predlog Uprave i Nadzornog odbora u vezi sa godišnjom podelom neto dobiti Zavarovalnice tako će ravnomerno da uzme u obzir tri cilja: promišljeno upravljanje kapitalom Triglav grupe i obezbeđivanje njene finansijske stabilnosti, reinvestiranje neto dobiti u sprovođenje strategije rasta i razvoja Triglav grupe te isplata privlačne dividende akcionarima.

 

Na osnovu stečenih iskustava, primenjenih rešenja u evropskom sektoru osiguranja i očekivanja u vezi sa razvojem zakonodavstva na području Solventnost II, Zavarovalnica Triglav nadopunjuje politiku upravljanja kapitalom Triglav grupe. Ciljni profil rizika Grupe ostaje neizmenjen, dok se delimično promenila metodologija izračunavanja adekvatnosti kapitala Grupe, a time i njen ciljni raspon. Ciljna adekvatnost kapitala Triglav grupe je određena između 200 i 250% (u skladu sa prethodnom metodologijom računanja bila je između 250 i 300%) i ostaje jedna od viših u evropskom sektoru osiguranja.

 

Zavarovalnica Triglav ocenjuje da se adekvatnost kapitala Triglav grupe izračunata u skladu s novom metodologijom za stanje krajem 2017. godine kreće u ciljnom rasponu između 200 i 250%. Više informacija o profilu rizika, adekvatnosti kapitala i izmenama u metodologiji računanja biće dostupno u izveštajima o solventnosti i finansijskom položaju Zavarovalnice Triglav i Triglav grupe za 2017. godinu, koji će biti objavljeni u zakonskom roku do 6. 5. 2018.

Share on Google+