Predugovorno obaveštavanje

Dokumenti
Osiguranje života
Životna osiguranja
Mešovito životno osiguranje sa dopunskom nezgodom i teškim bolestima i povredama - Ugovarač
Mešovito životno osiguranje sa dopunskom nezgodom - Ugovarač
Mešovito životno osiguranje sa priključenim teškim bolestima i povredama - Ugovarač
Mešovito životno osiguranje - Ugovarač
Osiguranje života za slučaj doživljenja sa dopunskom nezgodom - Ugovarač
Osiguranje života za slučaj doživljenja - Ugovarač
Riziko životno osiguranje sa dopunskom nezgodom i teškim bolestima i povredama - Ugovarač
Riziko životno osiguranje sa dopunskom nezgodom - Ugovarač
Riziko životno osiguranje sa priključenim teškim bolestima i povredama - Ugovarač
Riziko životno osiguranje - ugovarač
Stipendijsko životno osiguranje - Ugovarač
Neživotna osiguranja
Osiguranje od posledica nezgode
Osiguranje putnika u javnom prevozu od posledica nesrećnog slučaja
Osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja i Osiguranje članova domaćinstava od posledica nesrećnog slučaja
Kolektivno osiguranje komitenata banaka od posledica nesrećnog slučaja
Osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja - kombinovano kolektivno osiguranje članova udruženja penzionera od posledica nesrećnog slučaja
Osiguranje dece od posledica nesrećnog slučaja do završetka osnovne škole
Osiguranje lica u motornim vozilima
Osiguranje učenika srednjih škola i studenata od posledica nesrećnog slučaja
Osiguranje gostiju hotela i lečilišta kao i kupača na javnim kupalištima od posledica nesrećnog slučaja
Osiguranje lica posledica nesrećnog slučaja
Osiguranje motornih vozila
Osiguranje automobilskog kaska
Dopunsko osiguranje automobilskog kaska
Osiguranje automobilske asistencije
Osiguranje imovine od požara i drugih opasnosti
Osiguranje zaliha od požara na flotantnoj osnovi
Osiguranje imovine
Osiguranje elektronskih računara
Osiguranje objekata u montaži
Osiguranje pokretne tehnike (instrumenti, uređaji, aparati)
Osiguranje stambenih pokretnosti
Osiguranje od opasnosti provalne krađe i razbojništva
Osiguranje objekata u izgradnji
Osiguranje od odgovornosti zbog upotrebe motornih vozila
Obavezno osiguranje vlasnika motornih vozila od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima
Osiguranje poljoprivrede
Osiguranje od opšte odgovornosti
Osiguranje odgovornosti proizvođaca za proizvode sa nedostatkom
Osiguranje odgovornosti iz delatnosti posredovanja u osiguranju sa klauzulom
Osiguranje odgovornosti za klinička ispitivanja
Osiguranje od odgovornosti organa upravljanja privrednog društva - Direktora i Nadzornog odbora
Osiguranje od odgovornosti preduzeća za reviziju
Osiguranje od profesionalne odgovornosti lekara i medicinskog osoblja
Osiguranje profesionalne odgovornosti advokata
Osiguranje jemstva
Osiguranje kućnih aparata - Whirlpool - osiguranik
Osiguranje kućnih aparata - Whirlpool - ugovarač osiguranja
Kombinovano osiguranje kućnih aparata i računarske opreme koji se prodaju u Tehnomanijim prodavnicama
Osiguranje produženog jemstva po isteku garantnog roka za nova vozila.pdf
Osiguranje kućnih aparata - Indesit - ugovarač osiguranja 2
Osiguranje finansijskih gubitaka
Osiguranje od opasnosti prekida rada usled požara
Dobrovoljno zdravstveno osiguranje
Predugovorno obavaštenje kombinirano individualno DZO
Osiguranje putnika za vreme puta i boravka u inostranstvu
Osiguranje putnika za vreme puta i boravka u inostranstvu - Osiguranik.pdf
Predugovorno obaveštavanje