VAŽNO OBAVEŠTENJE O POVRATU DELA PLAĆENE PREMIJE OSIGURANJA OD AUTOODGOVORNOSTI

Pozivamo klijente koji su u periodu od 01.08. – 25.08.2022. godine kupili polisu osiguranja od autoodgovornosti da nam se obrate sa Zahtevom za povrat dela plaćene premije.

Zahtev se može podneti:
  • direktno u svim našim ekspoziturama i filijalama
  • putem pošte na adresu sedišta Društva: Triglav osiguranje, Bulevar Milutina Milankovića 7a, 11070 Beograd
  • i putem e-maila na adresu: povratpremije@triglav.rs

Radi sprovodjenje postupka povrata dela premije po polisi autoodgovornosti, potrebno je dostaviti sledeća dokumenta:

  • Popunjen obrazac Zahteva za povratom dela premije. Zahtev možete preuzeti OVDE.
  • Obostranu fotokopiju lične karte za fizička lica ili matični broj za pravna lica,
  • Broj tekućeg računa za pravna lica i kopiju platne kartice za fizička lica.

Obrazac Zahteva za povrat novčanih sredstava možete preuzeti i u svim našim ekspoziturama i filijalama.

Triglav osiguranje će refundaciju realizovati u roku od 15 dana, po prijemu kompletne dokumentacije.
Complementary Content
${loading}