U PRVIH DEVET MESECI RAST PREMIJE I DOBITI I POBOLJŠANA PROCENA OVOGODIŠNJEG PROFITA

Grupa Triglav usvojila je poslovni plan za godišnju dobit za 2022. godinu

Grupa Triglav usvojila je poslovni plan za godišnju dobit za 2022. godinu

 

Grupa Triglav je u prvih devet meseci ove godine ostvarila rast konsolidovanih bruto premija osiguranja od 10% (1,06 milijardi eura) u odnosu na isti period prošle godine, dok je u upravljanju imovinom klijenata u uzajamnim fondovima i putem indivdualnog upravljanja,  povećala obim sredstava pod upravljanjem za 21% (na 1,4 milijarde eura). Devetomesečna dobit Grupe pre oporezivanja iznosi 92,1 milion eura, što je 48 posto više nego u istom periodu prošle godine. Grupa procenjuje, da će premašiti prvobitno planiranu godišnju dobit, za koju se očekuje da će do kraja godine iznositi između 115 i 125 miliona eura, s obzirom na predviđene uslove poslovanja. U planu je da 2022. godine poveća obim premija osiguranja na više od 1,4 milijarde eura, dobit pre oporezivanja između 120 i 130 miliona eura i kombinovani odnos ispod 93 posto. Grupa je ažurirala strategiju do 2025. godine, zadržavajući suštinske orijentacije i dalje je nadograđujući.

 

Dobit pre oporezivanja. Konsolidovana dobit pre oporezivanja Grupe Triglav u prvih devet meseci iznosila je 92,1 milion eura, što je 48 posto više nego u istom periodu prošle godine. Dobit od imovinskih osiguranja iznosila je 66,0 miliona eura (rast od 25%), zdravstvenih osiguranja 9,6 miliona eura (rast od 25%), životnog i penzionog osiguranja 10,0 miliona eura (-0,4 miliona eura u prošlogodišnjem uporednom periodu). Dobit od neosiguravajućih društava Grupe dosegla je 6,5 miliona eura (rast od 190%). Predsednik uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar rekao je: »Uspešno smo poslovali i u trećem kvartalu ove godine, zahvaljujući celom timu od preko 5.200 saradnica i saradanika Grupe Triglav. Ostvarili smo veoma dobre rezultate u osiguravajuće-tehničkom delu poslovanja i u upravljanju imovinom klijenata, dok se očekivalo da će na prinose na portfelj osiguranja uticati situacija još uvek niskih kamatnih stopa. Na osnovu ostvarenih i uzimajući u obzir predviđene uslove poslovanja do kraja godine, očekujemo da će naša godišnja dobit pre oporezivanja biti veća od prvobitno planiranog iznosa između 85 i 95 miliona eura. Procenjujemo, da će to iznositi između 115 i 125 miliona eura.«

 

Osiguravajuće-tehnički deo poslovanja. Uz disciplinovano preuzimanje rizika osiguranja i sa fokusom na stranke, Grupa Triglav je u prvih devet meseci ove godine ostvarila rast konsolidovane bruto premije od 10% u odnosu na isti period prošle godine (1.056,2 miliona eura). Povećala je premiju na svim tržištima i u sva tri segmenta osiguranja. U Sloveniji je rast iznosio 8 posto, što je 4 postotna boda iznad tržišta, a na tržištima izvan Slovenije 16 posto. Premija imovinskih osiguranja porasla je za 12 posto, premija životnih i penzijskih osiguranja za 9 posto, a premija zdravstvenih osiguranja za jedan posto.

 

Obim bruto potraživanja odštetnih zahteva u visini od 521,6 miliona eura nije značajno odstupio od uporednog perioda prethodne dve godine. Na to su uticali višegodišnji rast portfelja osiguranja i prirodni događaji masovnih odštenih zahteva, koji nisu dostizali ekstremne nivoe u prvih devet meseci ove godine. Obim pandemije covid-19 ponovo unosi dinamiku u štetni deo poslovanja Grupe Triglav, jer neke vrste osiguranja i dalje pokazuju manju učestalost odštetnih zahteva, dok druge imaju povećan iznos odštetnih zahteva zbog prošlogodišnjih neuspeha određenih usluga. Kombinovani odnos imovinskih i zdravstvenih osiguranja Grupe Triglav iznosio je povoljnih 89,3 posto, što je rezultat poboljšanog odnosa šteta. Grupa je na kraju septembra imala 7% više osiguravajuće-tehničkih rezervi (3.235,7 miliona eura) nego na kraju 2020. Član Uprave Zavarovalnice Triglav Uroš Ivanc objasnio je: »Na postignute osiguravajuće-tehničke rezultate dodatno je pozitivno uticala relativno manja učestalost odštetnih zahteva i povoljan razvoj rezervi za nerešene odštetne zahteve formirane u prethodnim godinama. Posebno smo ih pažljivo oblikovali prošle godine zbog povećane neizvesnosti vezano za početak pandemije.«

 

Investicioni portfelj i sredstva klijenata pod upravljanjem. Očekivano, uslovi niske kamatne stope uticali su na prinose na investicioni portfelj Grupe Triglav, koji je iznosio 3.604,2 miliona eura. Njegov sastav se nije bitno menjao. Situacija na finansijskim tržištima i neto prilivi pozitivno su uticali na poslovanje društva Triglav Skladi i na obim sredstava klijenata, kojima društvo upravlja u zajedničkim fondovima i kroz individualno upravljanje. Sredstva su dostigla 1.400,1 miliona eura, što je 21 posto više nego na kraju 2020. godine.

 

Održivi razvoj (ESG). Grupa sledi svoju Obavezu o održivosti (ESG), koju je usvojila krajem prošle godine.  Sistematski integriše ekološke, društvene i upravljačke aspekte održivog razvoja u poslovanje kako strateških aktivnosti Grupe (osiguranje i upravljanje imovinom), tako i u vlastitom delovanju, uz poboljšanje javnog objavljivanja o ESG grupi.

 

Grupa Triglav u Srbiji

Triglav grupa je ojačala svoju poziciju na tržištu osiguranja u Srbiji. Triglav Osiguranje, Beograd povećalo je ukupnu premiju u devet meseci ove 2021. godine za 17 odsto u odnosu na isti period prethodne godine, odnosno 37% izuzimajući premiju obaveznog osiguranja autoodgovornosti. Premije su porasle u životnim osiguranjima 8 odsto, a u neživotnim osiguranjima 18 odsto.

 

Prema poslednje javno obelodanjenim podacima, u prvoj polovini ove godine, Društvo je povećalo svoje tržišno učešće na 7,4 odsto (rast od  0,3 procentna poena) i zadržalo je peto mesto na srpskom tržištu osiguranja prema ukupnoj premiji. U segmentu neživotnih osiguranja Društvo je zabeležilo plasman na četvrto mesto na tržištu. U prvoj polovini 2021. godine ukupna premija osiguranja u Srbiji porasla je za  8,2 odsto i dostigla nivo od 514,1 milion eura, dok je premija Triglav Osiguranja, Beograd porasla za 3,2 procentna poena u odnosu na zabeleženi rast tržišta osiguranja.

 

“Značajni izazovi koji utiču na Društvo prevashodno se odnose na dalju manifestaciju globalne pandemije i rasta konkurencije, dok srpska ekonomija u 2021. godini beleži oporavak. Dalji rast bruto domaćeg proizvoda prati i tržište osiguranja sa, višom stopom rasta premije za 2-3 procentna poena, u proseku, u odnosu na stopu rasta bruto domaćeg proizvoda. Većom disperzijom portfelja, prilagođavamo poslovni model promenama tržišnih uslova, sa ciljem  daljeg jačanja našeg poslovanja i stabilnog rasta tržišnog učešća, uz ojačavanje naše tržišne pozicije i prepoznatljivosti.“ – istakao je Dragan Marković, predsednik Izvršnog odbora Triglav osiguranja a.d.o. Beograd.

 

Poslovni plan Grupe Triglav za 2022. godinu[1]. Grupa Triglav očekuje, da će se njeno poslovanje u 2022. godini odvijati u nešto poboljšanom, ali još uvijek nestabilnom i neizvesnom poslovnom okruženju. Najveći rizici i dalje će proizlaziti iz epidemijske situacije, a tržišta u regionu će ostati vrlo konkurentna i dinamična. U tim okolnostima Grupa planira da poveća obim premije osiguranja na više od 1,4 milijarde eura, dobit pre oporezivanja između 120 i 130 miliona eura i povoljan kombinovani odnos ispod 93 posto. Predsednik uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar rekao je: »Postavili smo sebi ambiciozne ciljeve. Planiramo dalji rast premije na postojećim tržištima regiona kao i na onim tržištima Evropske unije na kojima poslujemo po principu slobodnog kretanja usluga, a očekujemo i dobar učinak u aktivnosti upravljanju imovinom klijenata. Zbog rasta portfelja osiguranja i drugih faktora, očekujemo povećanje obima odštetnih zahteva, te slične trendove masovnih štetnih događaja kao i prethodnih godina. U 2022. godini očekujemo i povoljan uticaj na razvoj rezervi za nerešene odštetne zahteve, koje smo konzervativno formirali prethodnih godina. U poslovanju ćemo obratiti pažnju na racionalizaciju troškova, planiramo povećanje troškova uglavnom u troškovima pridobijanja osiguranja, digitalizacije i ulaganja u informacione tehnologije. Naša politika dividendi ostaje nepromenjena i nastojaćemo da deonica Triglava bude profitabilna, sigurna i stabilna investicija za investitore. Kvalitet i ujednačenost iskustva klijenata, koje stiču kod nas na različite načine, i u 2022. godini i dalje će biti osnovna smernica naših razvojnih aktivnosti. Na kraju, ali ne i najmanje važno, ostaje da kao tim saradnica i saradnika cele Grupe, sa zajedničkim snagama nadograđujemo kulturu društva, koja je jedan od temelja za dalji razvoj i postizanje strateških smernica Triglava.«

 

Ažurirana strategija Grupe Triglav do 2025. godine1. Grupa ne menja suštinske orijentacije postojeće strategije, već ih nadograđuje u pravcu rasta i razvoja i fokusiranja na klijente. U tom cilju nastavlja sa procesom digitalne transformacije i razvoj uslužno orijentisanih poslovnih modela i ekosistema koji se bave međusobno povezanim klijentima. Planirano poslovanje Grupe Triglav, vodeće osiguravajuće- finansijske grupe u regiji Adria, ostaje profitabilno i sigurno. U strateškom periodu planira stopu povrata kapitala od 10% (ROE), a 2025. godine ukupne prihode koji će premašiti 1,6 milijardi eura. Održivom orijentacijom poslovanja Grupa ostaje razvojno orijentisano okruženje za zaposlene, povezano sa partnerima i stabilna, sigurna i isplativa investicija za investitore.

 

 

Triglav Osiguranje, Beograd

Triglav osiguranje deo je Grupe Triglav, jedne od najvećih osiguravajuće-finansijske grupacija u jugoistočnoj Evropi. Na srpskom tržištu prisutna je od 2006. godine. Nakon značajne organizacione transformacije beleži značajnu ekspanziju u poslovanju sa konstantnim rastom tržišnog udela portfolija. Sa skoro 800 zaposlenih i preko 30 prodajnih mesta u sopstvenoj mreži, Triglav osiguranje, Beograd u mogućnosti je da tržištu Srbije pruži kompletnu ponudu neživotnog i životnog osiguranja, donoseći pri tome iskustvo sa razvijenih tržišta iz regiona. Zauzima 5. poziciju na tržištu Srbije.

 

Grupa Triglav

Grupa Triglav sa svojim znanjem, iskustvom i finansijskom snagom već više od 120 godina opravdava poverenje klijenata, da će se najbolje pobrinuti za njihovu sigurnost i budućnost. Ključni stubovi poslovanja su osiguranje i upravljanje imovinom. Najveća osiguravajuća i finansijska grupacija u regionu Adria te jedna od vodećih u jugoistočnoj Europi, posluje u šest zemalja i na sedam tržišta na kojima zapošljava preko 5200 ljudi. Triglav grupa zadržava čvrstu finansijsku stabilnost, visoku adekvatnost kapitala i profitabilnost poslovanja, što potvrđuju i visoke ocene kreditnog rejtinga »A«, od strane dve priznate kreditne agencije. Glavne vrednosti društva su odaziv, jednostavnost i pouzdanost, a misija je stvaranje sigurnije budućnosti.1 Planirane vrednosti su zasnovane na izgledima, očekivanjima o događajima i okolnostima, te prognozama koje društvo ima na raspolaganju u trenutku pripreme plana i strategije. Stvarni rezultati, poslovanje i događaji mogu se značajno razlikovati od planiranih


Complementary Content
${loading}